Winnaar bekend ontwerpwedstrijd Bioscience Leuven

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  Proof of the sum is in samenwerking met SVR-Architects, Exilab en Studieburo De Klerck de winnaar van de door de Universiteit van Leuven uitgeschreven ontwerpwedstrijd voor de nieuwbouw van Bioscience Leuven. 

  De nieuwbouw komt op de campus Arenberg III in Heverlee en is bestemd voor het departement Biologie en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). In het consortium zijn Proof en SVR verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp. Exilab brengt haar expertise in op gebied technieken en bouwfysica. De Klerck is als ingenieur stabiliteit bij het ontwerp betrokken.

  Het project Leuven Bioscience van de KU Leuven komt op de deelcampus Arenberg III als onderdeel van het gelijknamige kasteelpark. Het bouwprogramma leidt in combinatie met het beschikbare bouwperceel, tot hoogbouw. Samen met de bestaande hoogteaccenten van de Imec-toren, het Arenbergkasteel en de beoogde hoogbouw in het masterplan van Wetenschapspark Arenberg, kan Leuven Bioscience zowel een baken worden voor de campus Arenberg III als een onderdeel worden van de geografische positionering van het volledige wetenschapscluster in de omgeving.

  Publiek plein creëren

  Voor deelcampus Arenberg III is een stedenbouwkundige strategie ontwikkeld die uitgaat van verdichting. Binnen de ringweg worden bouwvelden met hogere dichtheid afgewisseld met een spel van straten en pleinen. De realisatie van Leuven Bioscience past volledig in deze verdichtingstrategie. Het bouwvolume zal samen met de gebouwen ‘Quadrivium door Polo Architects’ en ‘Leuven Chem&Tech door SVR Architects’ een nieuw publiek plein creëren. Door een kenmerkende knik in het rationele balkvolume ontstaat aan de verkeersluwe noordzijde een eigen afgeschermd logistiek plein voor Leuven Bioscience.

  Hoogbouw optimaal benutten

  Het uitgangspunt van hoogbouw wordt maximaal benut door één heldere balkvormig hoogbouwvolume in het landschap te plaatsen.  Dit leidt tot een plattegrond waarin de balans tussen stijgpunten, scheiding van stromen, geveloriëntatie en de logistieke ordening als één efficiënt geheel samenkomen.

  De geknikte balk laat toe om de diverse stromingen op natuurlijke wijze te organiseren. De gebruikers van het gebouw bereiken de hoofdingang op niveau +1 via een natuurlijk oplopend landschap. De grote hoeveelheid fietsers blijven op straatniveau. De dagelijkse logistiek bereikt Leuven Bioscience via een nieuwe koppeling met Leuven Chem&Tech op straatniveau. Eén niveau hoger aan de andere zijde wordt, langs het Leuven Nanocentre, de logistieke binnenplaats  bereikt. Ook binnen het gebouw wordt een heldere scheiding aangebracht tussen stromen van goederen en personen. Hierdoor kunnen de onderzoeksprocessen ongestoord doorgang vinden.

  Leuven Bioscience wordt door Proof of the sum, Exilab en Studieburo De Klerck ontworpen vanuit één hart. De centrale verticale ruggengraat in de oksel van de geknikte vorm wordt dé zenuwbaan voor kennisdeling en interactie. Uiteindelijk verbindt dit alle gebruikers van het nieuwe onderzoeksgebouw.

  Programmatische ordening

  Het gebouw kent één universeel grid waar alle functies van het 27.000m2 groot bouwvolume, ingepast kunnen worden. Dit onderstreept de ultieme flexibiliteit van het getoonde ontwerpconcept: nagenoeg het volledige programma kan op nagenoeg op elke plek in het gebouw geprogrammeerd worden. Dit is ook noodzakelijk om de onbekende onderzoeksvraag in de toekomst te kunnen blijven beantwoorden maar ook om besluitvorming over de definitieve indeling van het gebouw zo lang mogelijk te kunnen uitstellen.

  Gevel

  Naast stedebouwkundige en logistieke drijfveren laat de geknikte balk ook toe om op een logische wijze op de oriëntatie te reageren. De geknikte vorm maximaliseert de niet-zonbelaste noordgevel en reduceert de zonbelaste zuidgevel. De klimatologisch lastig te controleren oost- en westgevels worden, omwille van de laagstaande hoogenergetisch zonbelasting, geminimaliseerd. Op basis van een uitgebreide studie naar temperatuuroverschrijdingen én een onderzoek naar mogelijkheden voor WKO is een gevelconcept gepresenteerd waarin met eenvoudige oplossingen een aangenaam binnenklimaat gerealiseerd kan worden.

  Fossielvrij

  Eén van de belangrijkste utiliteiten, zo niet de belangrijkste in een laboratorium, is de ventilatie. Het principe voor ventilatie is gebaseerd op een totaal systeem voor alle laboratoria in het gebouw en een separaat systeem voor de algemene lokalen onderaan in het gebouw. De verdiepingen met de algemene laboratoria worden luchttechnisch niet opgesplitst in verschillende zones, verdiepingen of dergelijke maar worden bediend door een installatie die alle verdiepingen voorziet van lucht. De luchtbehandelingskasten verdelen hun lucht via een gezamenlijk luchtkanalensysteem naar de verschillende verdiepingen en laboratoria volgens het “ring concept”. De opwekking van energie gebeurt volledig fossielvrij. Daarnaast is uitgebreid onderzoek gedaan naar bronsystemen op campusniveau, de mogelijkheden van riothermie en de kans om Dijle-water als koeling in te zetten.

  Planning

  Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt in intensief overleg met bouwheer en gebruikers. De start van de bouwwerkzaamheden staan gepland voor begin 2019.

  • Created on .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Alsembergsesteenweg 842
  BE - 1180 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Frankrijk
  MMG SAS
  55 avenue Marceau
  FR - 75116 Paris

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties : Bea Buyse

  +32 (0)477 77 93 68

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Social : Vincent de Puydt

  MediaXel bvba - © 2018 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Alsembergsesteenweg 842, BE - 1180 Brussel