Ney & Partners – OMGEVING winnen ontwerpwedstrijd Krugerbrug Antwerpen

 Ney & Partners – OMGEVING winnen ontwerpwedstrijd Krugerbrug Antwerpen (BE)

Het ontwerpteam NEY & Partners – OMGEVING heeft de ontwerpwedstrijd van de stad Antwerpen (BE) voor de Krugerbrug gewonnen.

Het ontwerpvoorstel gaat uit van de  vervanging van de verouderde Krugerbrug door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. De nieuwe brug verbindt twee belangrijke fietsroutes, route F13 richting Boom en de ‘district route’. Tegelijk verknoopt zij de woongebieden van het Kiel en Hoboken, het bedrijventerrein Lage Weg, het natuurgebied Hobokense Polder en het nieuwe ecologische bedrijfspark Blue Gate Antwerp. De brug en de omliggende publieke ruimte zijn landschappelijk ingebed in een grootschalige parkstructuur met bijzondere aandacht voor het comfort van de verschillende gebruikers.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel