Mix van woningtypes

Mix van woningtypes

Het Antwerpse bureau HUB won samen met BPI real estate, Styfhals & partners, Erik Dhont and Daidalos een ontwerpcompetitie voor onderwijscampus.

De Berlarij is een residentieel project dat gelegen is in het binnengebied van het bouwblok tussen de Brusselsesteenweg en de Puttestraat in Tervuren (BE). Het project vervangt een bestaande onderwijscampus, die gekenmerkt werd door ruimtelijke schaalsprongen, een gesloten karakter, en een in hoofdzaak verhard maaiveld.

De nieuwe woonontwikkeling is een duurzame verdichting van de gemeentekern. Vier gebouwen structureren een publieke en landschappelijke doorsteek door het bouwblok. Deze open en groene ruimte – waaraan zich ook een aantal collectieve functies (bv. een kinderdagverblijf en moestuinen) scharen – is autovrij en wordt ontworpen vanuit een versterking van het natuurlijk biotoop, een duurzame omgang met water, en het behoud van de bestaande topografie.

De volumetrie van de gebouwen, en de mix van woningtypes, passen zich aan aan deze nieuwe landschappelijke context. De plaatsing van de gebouwen zorgt voor een grote doorwaadbaarheid, en voor aansluiting op de bestaande groenkwaliteiten op de aanpalende percelen.

De ontwerpers maken dankbaar gebruik van het hoogteverschil op het terrein om de gebouwen aan de Brusselsesteenweg iets robuuster te maken dan aan de Puttestraat. De kopgebouwen aan beide zijden trekken zich ook ietwat terug van de rooilijn, zodat een kleine parvis ontstaat. Een prelude tot het nieuwe wonen dat zich langs de doorsteek organiseert.

De gebouwen delen eenzelfde architectuur en materiaalgebruik. De kopgebouwen aan beide straten zijn daarbij meer solide vormgegeven, terwijl de gebouwdelen aan de publieke groenruimte een zachter en meer open beeld hebben.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel