Palazzo Verde

Palazzo Verde

OM/AR ondersteunt Stefano Boeri Architetti als lokale architect bij de uitwerking van het project Palazzo Verde te Nieuw Zuid Antwerpen.

Palazzo Verde bestaat uit een trapsgewijs L-volume rond een centrale binnentuin. Het is een stedelijk gebouw dat zich inpast binnen het masterplan van Nieuw-zuid. Het gebouw heeft een rationele structuur omhuld door een ‘schil’ die in dialoog treedt met haar omgeving. In het ontwerp verlegt de binnenruimte haar grenzen in de richting van de buitenzijde. Een serie van balkons en daktuinen genereert een overmaat en probeert tegelijk de grens tussen binnen en buiten te vervagen. Er is gezocht naar een balans tussen de formele strengheid binnen het masterplan en de heterogeniteit van een poreus lichaam, de stijfheid van vlakke oppervlakken en de speelse variaties die ontstaan door de accenten van de daktuinen en balkons.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel