De bewoners staan centraal

 • architecture-01-f
 • architecture-02-f
 • architecture-03-f

  Een nieuwe look voor de wijk van de “vijf blokken”: 350 sociale woningen en middenklasse woningen, collectieve voorzieningen en kwalitatieve diensten voor de Brusselaars.

  Het gekozen renovatieproject voor de site “Papenvest” is bekend. Tussen de vijf deelnemende projecten werd dat van de groep “TEAM 5+” met onder meer MDW Architecture uit Brussel en LAN uit Parijs, gekozen door een technische commissie.

  Voorstelling van het project

  Het project voorziet de afbraak van de 314 bestaande sociale woningen in twee fasen en de heropbouw van 350 nieuwe woningen:

  • 210 sociale woningen beheerd door de Brusselse Woning;
  • 140 middenklasse woningen beheerd door de Grondregie van de Stad Brussel.

  Het gaat om verschillende types woningen, gaande van appartementen van 1 tot 5 slaapkamers. Alle appartementen zullen een privéterras hebben. Er worden ook gemeenschappelijke tuinen voorzien voor de meeste gebouwen.

  In het project is ook een nieuwe sporthal opgenomen met, onder andere, een groot terrein voor minivoetbal- en handbalwedstrijden alsook twee zalen voor vechtsporten en gymnastiek. Tijdens de hele duur van de werken blijft het mogelijk om te sporten. De oude sporthal wordt immers pas afgebroken op het moment dat de nieuwe sporthal in gebruik is.

  In dit project worden ook collectieve voorzieningen, een ontvangstruimte voor senioren, lokalen voor kinderopvang en vele fietsstallingen opgenomen.

  Vanuit haar bekommernis om de sociale woningen verder uit te breiden, belooft de Stad Brussel om de 114 sociale woningen die op de site verdwijnen elders te compenseren door meerdere stukken grond beschikbaar te stellen voor hun herinplanting op het grondgebied.

  De bewoners staan centraal in dit project

  Twee bewoners maakten deel uit van de technische commissie. Deze had als doel om te evalueren welk van de 5 deelnemende projecten het beste was. De bewoners hadden ook een beslissende stem binnen deze commissie en hebben dus bijgedragen aan het keuzeproces van het studiebureau.

  Alle bewoners zullen binnenkort worden uitgenodigd om hun mening te geven over de inrichting van de gemeenschappelijke delen, de buitengedeelten en de toekomstige bestemming van de collectieve ruimtes. De bewoners zullen bevraagd worden tijdens meerdere contactmomenten georganiseerd in de inkomhallen van de gebouwen op de site.

  Een goede communicatie naar de bewoners toe is voor de Brusselse Woning overigens van het allergrootste belang. Op de verschillende sleutelmomenten van het project zullen er informatievergaderingen gehouden worden. Er werd een speciaal krantje opgericht om de bewoners regelmatig op de hoogte te stellen van belangrijke stappen binnen het project.

  Wat de financiële kant betreft, kent de huisvestingsmaatschappij aan alle huurders van de site een huurvermindering toe van 5% per maand (uitgezonderd provisies voor de lasten). Deze vermindering is van toepassing sinds 1/1/2018 tot de datum van de verhuizing. Het gaat gemiddeld over een vermindering van 150€/jaar per gezin.

  In bepaalde omstandigheden betaalt de maatschappij ook een deel van de verhuizingskosten van de huurders. In dit geval worden de eerste 3 maanden van de nieuwe woning terugbetaald (met een maximum van 728,88€). Tot slot kunnen de bewoners die verhuizen ook gratis verhuisdozen en kleefband verkrijgen bij de sociale assistente van de site.

  Getuigenissen

  “Iedereen heeft recht op een comfortabele en kwaliteitsvolle woning. Het werd hoog tijd dat de Stad deze gebouwen onder handen nam. Als Burgemeester is het mijn taak om ervoor te zorgen dat de verschillende instanties goed samenwerken zodat de wijk zich inschrijft in de logica van “de Stad binnen de 10 minuten”, met collectieve voorzieningen zoals een sporthal, een kinderdagverblijf, een ruimte voor senioren...”, vertelt Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel.

  “Deze nieuwe, moderne en groene woningen beantwoorden aan de noden van de bewoners, en zorgen ervoor dat de levenskwaliteit hier in de wijk erop vooruit gaat. De huidige bewoners zullen betrokken worden bij de verschillende fasen van het project. De nieuwe sportzaal zorgt ervoor dat inwoners zich niet te ver moeten verplaatsen om te gaan sporten. De huidige zaal maakt deel uit van de gebouwen die worden afgebroken, en zal worden gerecycleerd en heropgebouwd op een andere plek in de Stad,” zegt Benoit Hellings, Schepen van Klimaat en Sport van Stad Brussel.

  “Ik kijk er naar uit om deze grote uitdaging, die de renovatie van de Papenvest-site toch is, samen met de Brusselse Woning aan te gaan. Door sociale woningen samen met middenklasse woningen in te planten zorgen we immers voor een betere sociale mix. Bovendien behouden we specifieke ruimtes voor jonge kinderen, senioren, sportievelingen en de bewoners, om het sociale weefsel te bevorderen. We zullen passief bouwen en onze ecologische voetafdruk beperkt houden, waarbij we ook de energiefactuur van de toekomstige bewoners drastisch zullen verminderen”, onderstreept Khalid Zian, Schepen van Huisvesting, Openbaar Patrimonium en Gelijke Kansen van de Stad Brussel.

  Brigitte De Pauw, Voorzitster van de BGHM, verheugt zich over deze mijlpaal in het project. “Deze emblematische renovatie, resoluut toekomstgericht, zal de buurt transformeren. De BGHM is zeer tevreden over het gekozen project, dat getuigt van een hoge kwaliteit en dat de toekomstige bewoners aangepaste woningen zal bieden die aan hun verwachtingen voldoen”.

  “Als nieuwe Voorzitter van de Brusselse Woning ben ik enthousiast over de kwaliteit van het geselecteerde project. Het werd uitgewerkt in samenwerking met de bewoners en vormt een belangrijke stap voor de toekomst van de bewoners van deze wijk, die ik goed ken. De grondige renovatie van de site vormt een unieke gelegenheid om een nieuw geheel te bouwen dat de sociale mix bevordert en voorzieningen bevat ten voordele van de bewoners”, aldus Karim Tafranti.

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Frankrijk
  MMG SAS
  55 avenue Marceau
  FR - 75116 Paris

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Social : Vincent de Puydt

  MediaXel bvba - © 2019 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel