Officiële opening Antwerps provinciehuis

 • architecture-01-f
 • architecture-02-f
 • architecture-03-f

  Bijna 10 jaar geleden besliste de provincie Antwerpen om een nieuw provinciehuis te bouwen.

  Het oude gebouw aan de Koningin Elisabethlei was verouderd, niet brandveilig en slorpte energie op.

  In 2013 werd de hoofdzetel afgebroken en op diezelfde locatie bouwde het bestuur een nieuw provinciehuis naar het ontwerp van XDGA-architects o.l.v. architect Xaveer De Geyter. De provinciale ambtenaren trokken eind vorig jaar naar hun nieuwe werkplek. Intussen werd de gevel verder afgewerkt en de laatste hand gelegd aan het congresgedeelte.

  Het provinciehuis is nu af en het resultaat weerspiegelt het moderne provinciebestuur dat kiest voor transparantie en duurzaamheid. Het passieve gebouw leverde in het eerste werkjaar een energiebesparing op van 78% tegenover het energieverbruik van het oude gebouw. De totale vloeroppervlakte kromp van 54.000 m² naar 22.000 m². Tegelijkertijd met het bouwproces maakte de interne organisatie dezelfde beweging; in plaats van de traditionele hiërarchisch ingedeelde verdiepingen met gesloten kantoren werken de provinciale ambtenaren nu in open verdiepingen en op verschillende types werkplekken. De provincie beheert alle dossiers digitaal. Ook communicatie en dienstverlening gebeuren zo veel mogelijk via digitale weg.

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Frankrijk
  MMG SAS
  55 avenue Marceau
  FR - 75116 Paris

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Social : Vincent de Puydt

  MediaXel bvba - © 2019 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel