banner

Kleuterschool als een dorpsgemeenschap

Kleuterschool als een dorpsgemeenschap

De Frederiksvej Kindergarten in Kopenhagen is door het Deense architectenbureau COBE vormgegeven als een cluster van elf archetypische huisjes.

De speelse en afwisselende kleuterschool is vandaag officieel geopend.

Met het ontwerp voor de Frederiksvej Kindergarten heeft COBE afstand willen nemen van de gebruikelijke, grootschalige schoolomgeving. Het architectenbureau heeft geprobeerd een ‘dorpssfeer’ te creëren door het gebouw op te delen in elf kleine huizen met verschillende oriëntatie.

Diversiteit

“We vinden het belangrijk om intimiteit en ruimte voor de kleine kinderwerelden te creëren binnen de kleuterschool, waar ze een groot deel van de dag doorbrengen”, zegt Dan Stubbergaard, oprichter en creatief directeur van COBE. “Diversiteit is een sleutelbegrip in het ontwerp; we hebben uiteenlopende ruimtes gecreëerd, die plek bieden aan verschillende activiteiten in alle seizoenen.”

De elf huisjes staan enigszins verschoven ten opzichte van elkaar om het programma van de kleuterschool te verdelen. De verspringing van de gevel verdeelt zowel de buitenruimte in kleinere speelplekken, als  het interieur in ruimten van verschillende grootte en vormen.

Organisatie

De verschillende speelruimten in het interieur zijn gesitueerd rond twee wintertuinen; volgens de architect kunnen de kleuters daardoor hun eigen speelplek in het gebouw vinden. Tegelijkertijd heeft het bureau gestreefd naar een samenhangende en duidelijke organisatie van de kleuterschool.

De twee atria, elk gelegen aan een uiteinde van het gebouw, verbinden de verschillende verdiepingen en de groepsruimten. Tevens fungeren de atria als centrale plekken voor informele ontmoetingen tussen kinderen, medewerkers en ouders.

Binnen het schoolgebouw zijn kleinere huisvormige structuren gebruikt voor besloten ruimtes, zoals een kitchenette, slaapplekken, speelplekken en verschoningsruimtes. Rondom de kleuterschool liggen op de speelplaats zes kleinere huizen als bergplaatsen voor kinderwagens, speelgoed en gereedschap.

Puntdaken

Het silhouet van de ‘huizen’ heeft het architectenbureau sober gehouden, “zoals een kind ze zou tekenen”. De daklijn is bijvoorbeeld strak gehouden door een verborgen hemelwaterafvoer en nauwkeurige materiaalaansluitingen; de ramen lijken door een zorgvuldige detaillering kozijnloos.

De nieuwe kleuterschool sluit aan op de verschillende schaal van de naburige bebouwing, die bestaat uit appartementengebouwen en villa’s. Als weerspiegeling van het omringende  daklandschap hebben de puntdaken van de elf ‘huisjes’ verschillende hoogtes en hellingsgraden.

Opening

De Frederiksvej Kindergarten is vandaag officieel geopend, maar werd feitelijk al in mei 2015 in gebruik genomen. Momenteel biedt de school plaats aan 182 kinderen in de leeftijd van baby tot zes jaar oud.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Alsembergsesteenweg 842
BE - 1180 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties : Bea Buyse

+32 (0)477 77 93 68

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2018 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Alsembergsesteenweg 842, BE - 1180 Brussel