Universiteitscampus van de toekomst verrijst langs de Dijle in de binnenstad

Universiteitscampus van de toekomst verrijst langs de Dijle in de binnenstad

De KU Leuven wil een nieuwe stadscampus van de toekomst bouwen voor haar Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. 

Die komt op de plek van de voormalige site van de Afdeling Geologie in de Redingenstraat. Stad Leuven maakt van de gelegenheid gebruik om zo een duurzaam stadsvernieuwingsproject langs de Dijle in de binnenstad te realiseren. De stad en de KU Leuven hebben samen een ontwerpteam aangesteld voor de opmaak van een masterplan voor de bredere omgeving. 

‘De Redingensite is nog een blinde vlek in de stadsontwikkelingen langs de Dijle. De stadsvernieuwingsprojecten aan de Vaartkom, op Barbarahof en Janseniushof zijn ondertussen gekend. De plannen voor de Hertogensite liggen klaar. De herontwikkeling van de Redingensite moet nu de laatste missing link in het blauwgroene lint van de Dijle in de binnenstad wegwerken. De KU Leuven en de stad Leuven hebben daarom samen een opdracht uitgeschreven voor de opmaak van een masterplan. Een masterplan vormt een leidraad over hoe een gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen’, aldus schepen van ruimtelijk beleid, Carl Devlies.

Het projectgebied van het masterplan reikt verder dan de voormalige geologiesite. Ook het Koninklijk Atheneum Redingenhof, het Dijlepark en het universiteitsgebouw met parking langs de Schapenstraat zijn mee opgenomen. Deze verruiming staat toe om de nieuwe campusontwikkeling te koppelen aan een uitbreiding van een groen Dijlepark en aan meer beleving van de Dijle. Het creëert bovendien kansen voor een sterker netwerk voor voetgangers en fietsers, voor een betere ruimtelijke invulling en voor gebundelde parkeeroplossingen. 

Ontwerpteam

De stad en de KU Leuven selecteerden samen het ontwerpteam Dierendonckblancke – Robbrecht & Daem – Sabine Okkers – RCR – B+G. Dat team maakt eerst een masterplan voor het brede gebied op. Daarna tekenen ze ook de plannen voor de gebouwen van de universitaire campus. Het ontwerpteam is geselecteerd op basis van een visie. Er is nog geen ontwerp.

Uitgangspunten herontwikkeling

Het ontwerpteam houdt in haar visie sterk rekening met de omgeving en de buurt. De ontwerpers erkennen de unieke ligging van de plek: aan de Dijle en net buiten de eerste stadsring. Hun visie geeft het projectgebied een sterke verankering in de blauwgroene as van de Dijlevallei. De buurt vergroent, de Dijle beleef je volop vanaf een nieuwe verkeersluwe Redingenstraat, het Dijlepark vergroot, maar blijft wel een echt buurtpark. 

De nieuwe campus, de spil van het project, wordt een open, doorwaadbare campus, die zich nestelt in de omgeving met nieuwe verbindingen op maat van de buurt. Gebouwen en open ruimte nemen de schaal aan van bestaande elementen. Nieuwe publieke plekken met elk een eigen karakter ontstaan naast en tussen de campusgebouwen. De hoofdtoegang tot de campus en de meest toegankelijke functies komen langs de Redingenstraat die zo opgetild wordt tot een aangename verblijfsruimte en langzaamverkeer-as aan de Dijle. Ook de geplande topsporthal voor de Redingenschool krijgt een plaats in het masterplan. 

De masterplanstudie zal ook specifieke doelstellingen op het vlak van duurzame stadsontwikkeling, mobiliteit, erfgoed, water, natuur, energie in deelstudies onderzoeken en de gepaste vertaling geven in een globaal stedenbouwkundig plan.

Buurt participeert in masterplan

Het studie- en ontwerpproces start nu. Samen met opdrachtgevers KU Leuven en stad Leuven, en andere betrokken partijen gaan de ontwerpers deze uitgangspunten in een masterplan vertalen. ‘Daarbij is er ook veel aandacht voor ideeën uit de buurt. De opdrachtgevers en het ontwerpbureau zitten tijdens het ontwerpproces een aantal keer samen met de buurt om ideeën af te toetsen en bij te sturen’, vervolgt schepen Devlies. ‘De bewonersbrief met uitnodiging voor een infomoment op 23 maart was reeds de deur uit, maar dat infomoment wordt uitgesteld naar een latere datum vanwege de coronacrisis.’

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2022 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel