Nieuw Jessa ziekenhuis in Hasselt

Nieuw Jessa ziekenhuis in Hasselt

Het nieuwe Jessa Ziekenhuis in Hasselt is een ontwerp van Robbrecht en Daem architecten en Osar. Samen leiden ze het ontwerpteam dat in zijn volledigheid bestaat uit Robbrecht en Daem, Osar, Blauwdruk, Lama, Transport & Mobility Leuven en Tractebel Engie.

Het bundelen van de krachten tussen de twee architectenbureaus uit zich o.a. in het samengaan van de ervaring en constante kwaliteit van Robbrecht en Daem in complexe en grootschalige stadsprojecten en de expertise van Osar in uiteenlopende zorgprogramma’s. De samenwerking en reflecties tussen beider bureaus uiten zich via het ontwerp in een hernieuwde zoektocht naar de menselijke schaal van het ziekenhuis. Het vat de toekomstige ziekenhuisvormgeving op als een plek waar systeem- en menswaarden elkaar terugvinden en waar een actievere aanknoping met landschap en natuur wordt aangegaan.

Dat laatste zegt reeds iets over de gelaagdheid van de opdracht en bijgevolg de vereiste gelaagdheid van expertises. Landschap en natuur spelen tot diep in het ontwerp van het nieuwe Jessa Ziekenhuis een heilzame rol, maar worden door Lama ook in het masterplan ingezet als bindmiddel tussen de buurt, de gebruikers van het ziekenhuis en gebruikers van verschillende fiets- en wandelnetwerken. Lama hecht veel belang aan klimaatrobuuste ontwerpen die de leefomgeving koeling, biodiversiteit en meer leefkwaliteit geven.

Blauwdruk gebruikt diens ervaring met complexe stedelijke opgaves om de omgeving rond het nieuwe ziekenhuis, dat als een scharnier tussen stad en landschap staat, mee uit te werken en de verborgen kwaliteit van de stadsrand op te waarderen.

Transport & Mobility Leuven staat in voor een duurzaam mobiliteitsplan dat niet enkel oog heeft voor de primaire trajecten rondom een ziekenhuis, maar ook voor het bredere ruimtelijke ontwerp, met een focus op het verbeteren van de bereikbaarheid voor alle modi en het verbinden van fiets- en wandelnetwerken. De lokale tak van Tractebel Engie stuurt via technieken en stabiliteit mede de flexibiliteit en aanpasbaarheid van het project aan en tekent voor een bijzonder toekomstbestendig gebouw dat geen beroep wil doen op fossiele brandstoffen.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2022 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel