Mediatheektoren is spil van UCLL-campus in Diepenbeek

Mediatheektoren is spil van UCLL-campus in Diepenbeek

De blikvanger op de campus van UCLL in Diepenbeek is het nieuwe inkomgebouw dat de hogeschool afgelopen academiejaar in gebruik nam. Het omvat, naast de onthaalzone voor de campus als geheel, drie aula’s, verschillende leslokalen, ontmoetings-, vergader- en werkplekken en een mediatheek.

Met meer dan veertienduizend studenten en vijftienhonderd medewerkers is UCLL een van de grootste hogescholen in Vlaanderen. Op tien campussen in Limburg en Vlaams-Brabant biedt ze achttien professionele bachelor- en dertien bachelor-na-bacheloropleidingen aan in onderwijs, management, technologie, gezondheid en welzijn. De campus in Diepenbeek is met een capaciteit van circa vierduizend studenten één van de grootste sites van UCLL. Maar jarenlang vormde ze een verzameling over de site versnipperde eilandjes, met verschillende toegangen. UCLL was er dan ook niet alleen op zoek naar extra ruimte, maar tevens naar een centrale ontmoetingsplek. Het 6.000 m² grote inkomgebouw is het eerste volume dat in het kader van een ruimer masterplan werd afgewerkt.

De mediatheek is ondergebracht in een vijf verdiepingen niveaus hoog, ellipsvormig torengebouw, dat visueel de hele site domineert. Het hele complex is een ontwerp van Stéphane Beel Architects. Naast de toren omvat het ook een eerder geblokte toren en een langgerekte, gelijkvloerse plint. Tussen deze beide volumes is een bestaand gebouw volledig gestript en gerenoveerd.

Geen eilandjes

In lijn met het Moving Minds-concept van UCLL lopen studenten en medewerkers van de diverse studierichtingen elkaar regelmatig tegen het lijf en komen ze er in contact met de interne expertisecellen, de jonge ondernemers van StartMinds en de externe partners op de campus. De foyer biedt ook plaats aan projecten en initiatieven zoals pop-upstores. Kortom, de architectuur moet een levendige campus stimuleren. Naast het restaurant is een zone gereserveerd als polyvalente ruimte, afgebakend door de circulatieschijf van de mediatheek. Hier kan een veelheid aan activiteiten met verschillende geluidsproductie plaatsvinden, van exposities en lezingen tot dansfeesten.

De mediatheektoren bestaat uit een staalconstructie met gordijngevel. De sanitaire ruimtes en andere utilitaire functies bevinden zicht geconcentreerd langsheen de centrale trappen, zodat het mogelijk is het open plan in afzonderlijke ruimtes op te delen. Het ruitmotief van de vliesgevel is gebaseerd op uit een patroon met een 6 millimeter brede 'dots.' De dots zijn via zeefdruk met emailverf aangebracht en bij een temperatuur van meer dan 600 °C in het glasoppervlak gebrand. De patroonstructuur waarborgt een uitstekend zicht van binnen naar buiten en beperkt hinderlijke verblinding door zonlicht.

Flexibele indeling

De meer robuust ogende 'les'toren is opgetrokken met ter plaatse gestort beton. De leslokalen zijn uitgelijnd op de geritmeerde gevels van het lesgebouw. De scheidingswanden zijn niet dragend en flexibel, zodat de omvang van de klassen kan worden aangepast aan toekomstige noden. Een uitzondering is de grote aula, waarvan de oplopende vloer het plafond vormt van de koffieruimte.

Het assembleren van de façades – gebogen gordijngevels – was voor de aannemers het meest uitdagende deel van de werken. In de oostgevel van de lestoren zijn meerdere kleine driehoekige ramen geïntegreerd. Het was er niet vanzelfsprekend om het zichtbeton aan de binnenzijde op een degelijke manier gestort te krijgen.

Tekst: Koen Mortelmans

Foto: UCLL

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2022 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel