KU Leuven ontwikkelt nieuwe locatie in Pachecogebouw

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  Het Pachecogebouw - Het Meyboomgebouw - Foto's: Belfius Insurance

  De KU Leuven gaat een toekomstgerichte site voor onderzoek en onderwijs ontwikkelen in de sokkel van het iconische Pacheco-gebouw in Brussel, eigendom van Belfius Insurance.

  Belfius kampte al lang met overcapaciteit, terwijl de universiteit nood had aan extra onderwijs- en onderzoeksruimte. "Onze campus Brussel en campus Sint-Lucas Brussel doen het bijzonder goed, maar dat betekent ook dat onze huidige gebouwen te krap worden voor bijna 4.000 studenten en een groeiend aantal onderzoekers," zegt rector Luc Sels. "We willen nu een gebouw ontwikkelen dat tegemoetkomt aan deze nood, waarbij we ook zullen inspelen op nieuwe onderwijs- en werkvormen." Dit voornemen sluit perfect aan bij het masterplan dat de stad Bussel momenteel uitwerkt voor de heropwaardering van de openbare ruimte rond de Noord-Zuidverbinding. Dit plan zet voluit in op ontharding en vergroening, wat de buurt moet verlossen van haar minerale karakter.

  De nieuwe universitaire stek zal tot stand komen deels door renovatie, deels door uitbreiding van de sokkel en de linker- en rechterzijvleugels van het functionalistische torengebouw uit 1963-1971, een ontwerp van Marcel Lambrichs, Casimir Grochowski, Daniel de Laveleye, Alphonse Van Impe en Roger Delfosse. Ook de ondergrondse verbinding Passage 44 is opgenomen in de plannen. Belfius Insurance doet hiervoor een beroep op het Belgische architectenteam a2o-WIT, dat als winnaar uit de bus kwam na een publieke architectuurwedstrijd georganiseerd door de Brusselse bouwmeester.

  In 2025 moet de universiteit hier over 6.000 m² bijkomende kantoor- en onderzoeksruimte, auditoria en seminarielokalen en leercentra beschikken. Het ontwerp bewaart het huidige gebouw, maar voorziet wel in ingrepen die het beter tot zijn recht doen komen en beter integreren in de publieke ruimte. De aanwezigheid van studenten, docenten en medewerkers moet een positieve impact hebben op de buurt. Door zijn uitstekende ligging aan de rand van de Brusselse vijfhoek zijn de mogelijkheden voor studenten op het vlak van huisvesting en ontspanning groot. De oude binnenstad bevindt zich op kleine wandelafstand.

  Meyboom

  De overeenkomst tussen Belfius Insurance en de KU Leuven verzekert ook het behoud van het negentiende-eeuwse Meyboomgebouw op de hoek van de Zandstraat en de Broekstraat, een ontwerp van Paul Saintenoy, die ook het Old England-warenhuis op de Kunstberg ontwierp dat vandaag het muziekinstrumentenmuseum huisvest.

  Het Meyboomgebouw was al bijna tien jaar eigendom van de KU Leuven, die het zou laten slopen om haar stadscampus verder uit te breiden. Dit leidde tot felle protesten. Belfius Insurance neemt nu over en waakt erover dat de architecturale en de erfgoedwaarde gerespecteerd worden, met een mogelijke mix van studentenhuisvesting, kantoren en residentiële units.

  Koen Mortelmans

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel