Restauratie van de Priorwoning van het Rood Klooster in Brussel

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  Er waait een nieuwe wind op de site van het Rood Klooster in Oudergem (Brussel). De Priorwoning staat al 20 jaar leeg en krijgt eindelijk een tweede leven. De restauratie- en renovatiewerken van deze uitzonderlijke plek werden opgestart op initiatief van het Brussels Gewest in 2019 en uitgevoerd door de architectenbureaus Origin en LD2. Vandaag is deze parel van het gewestelijk erfgoed klaar. Op termijn zal de plek een horeca-etablissement huisvesten en op de eerste verdieping ook socioculturele evenementen verwelkomen.

  De Priorwoning van het Rood Klooster is een van de oudste vestingen van het oude klooster en werd gebouwd tussen de 14e en de 15e eeuw. Tijdens de 17e en 18e eeuw kende het grote transformatiefases.

  Bij het opstarten van de werf vertoonde het gebouw belangrijke gebreken en stabiliteitsproblemen bij de plankenvloer op de eerste verdieping. Bovendien waren er aanzienlijke beperkingen verbonden aan het renovatieproject. Ten eerste zijn er de erfgoedvereisten, aangezien het gebouw en de locatie op de monumentenlijst staan, en ten tweede zijn er de milieuvereisten, aangezien de Priorwoning in een beschermd gebied ligt (Natura 2000) en aanzienlijke uitdagingen inhoudt op het gebied van biodiversiteit, met name inzake de aanwezigheid van vleermuizen op de zolder.

  Na 20 jaar leegstand bereidt deze schat van het Brussels erfgoed de heropening voor het grote publiek voor.

  De renovatie- en restauratiewerkzaamheden, die werden aangevat door de Grondregie van het Brussels hoofdstedelijk Gewest (GOB-inrichtingsdienst) en beheerd door de architectenbureaus Origin en LD2, hebben het mogelijk gemaakt alle erfgoed- en architecturale overblijfselen van het gebouw te behouden en te reconstrueren: zoals de gevels, het interieur en het dak, de vloer en de scheidingswanden op de eerste verdieping, en de ogivale traveeën, opmerkelijke elementen van de vroegere kloostergalerij.

  Om deze uitzonderlijke plek een tweede leven te geven, is de benedenverdieping ingericht om op termijn een horecazaak te huisvesten. Door de integratie in het pand zal deze verdieping haar authenticiteit behouden. Naast het gebouw waren de werkzaamheden ook gericht op de transformatie van de omgeving van het gebouw. Daartoe werd een terras aangelegd aan de voorzijde van de Priorij.

  Gedurende de gehele bouwperiode stond de erfgoedfunctie van de site volledig ten dienste van de renovatie en het op peil brengen van het gebouw. De hedendaagse ingrepen werden uitgevoerd zodat de bezoekers zich kunnen voorstellen hoe de plaats er in de hoogdagen uitzag. 

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel