Een nieuwe pool

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  Brussels Gewest kiest ontwerp van BC Architects en Civic Architects voor nieuwe artistieke en creatieve pool Manchester in Molenbeek

  Deze gebouwen in de buurt van het kanaal zijn eigendom van de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOB Directie Facilities) en worden momenteel tijdelijk gebruikt in afwachting van de voltooiing van de reconversie. Op termijn zullen ze onderdak bieden aan culturele, artistieke en creatieve producties, evenals aanverwante infrastructuur en voorzieningen (zoals kantoren, een polyvalente zaal en kunstenaarsresidenties).

  Het budget voor dit project met gewestelijke uitstraling bedraagt bijna 14 miljoen euro en wordt gefinancierd door het Brussels Gewest in het kader van het Stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré (SVC 5) en door Beliris.

  Wesley Degreef, medeoprichter van BC Architects, preciseert dat “het hele complex in de Manchesterstraat een belangrijke pool voor culturele, artistieke en creatieve producties in Brussel zal worden. De sleutel om deze ambitie te bereiken is rekening houden met het feit dat de basis er al ligt op alle niveaus: het sociale en culturele ecosysteem van de wijk, het industriële erfgoed en de rijke geschiedenis die daarmee samenhangt, de aanwezigheid van spelers als Recyclart en Decoratelier, evenals de structuren en materialen die al aanwezig zijn op de site. Sommige van deze kwaliteiten moet simpelweg bewaard blijven, andere moeten weer naar boven worden gehaald en weer andere moeten de mogelijkheid krijgen om te floreren dankzij gerichte ingrepen. Het enorme bestaande potentieel vormt de basis van onze visie op de toekomst van deze site. Ons voorstel is geen voltooid product, maar een open en evolutief concept. De nadruk ligt op concrete werkprincipes en hypothesen die het ontwerp aansturen, maar het beeld niet definitief bepalen. Op basis van een sterk afgebakend participatieproces met een focus op “doen” willen we er samen met alle partners aan werken om een aantrekkelijke, toegankelijke, robuuste en klimaatvriendelijke leef- en werkomgeving te creëren.”

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel