Van haven tot stad

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  Op het Cadixterrein in Antwerpen verrijst een nieuwe woonwijk met stedelijke bouwblokken waar het ontwerpplezier vanaf spat.

  Het bouwblok A5 bekleedt een prominente positie in de stad, als entree van het boomende Eilandje, recht tegenover de zes nieuwe torens aan het Kattendijkdok. Een nieuw dens grootstadsblok herbergt een rijke verscheidenheid in typologieën en gebouwideeën. 

  Vijf grote gebouwen doen waar hun omgeving om vraagt, zonder elkaar voor de voeten te lopen. We vermijden cosmetische verschillen en zoeken in de uitwerking van de gebouwen naar een coherente diversiteit, sui generis.

  Elk gebouw vormt de logische vertaling van ligging, structuur en programma.

  Langs het water moet het bouwblok optornen tegen de schaal van de haven. De stad wordt heel grof van korrel. Een langwerpig dokgebouw rijmt de schaal van het wonen met die van een groot pakhuis. De Londenstraat krijgt een representatief, statig woongebouw dat de vooruitgeschoven positie voorziet van een waardig gelaat en daarmee anticipeert op de transformatie van deze straat tot stedelijke boulevard.

  Aan de Kattendijkdok Oostkaai heerst een vertrouwder regime. Hier vervolmaken we met een familie van drie gebouwen de straat. Een gestrekt volume van gestapelde gezinswoningen, herneemt de traditie van grootstedelijk grondgebonden wonen. Rechts van een doorsteek naar het binnengebied komt een flexibel en pront casco-torentje dat mooi mee uitkijkt over het water. Het hoekgebouw op de noordoosthoek vervolledigt het bouwblok.  Het gebouw zit spiegelsymmetrisch over de hoek en ontleent hieraan haar identiteit.

  https://bulkarchitecten.be

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel