Een trapvormig gebouw

Een trapvormig gebouw

Begin 2020 verwierf META de opdracht voor het ontwerp van het nieuwe Centraal Politiegebouw Kouter Torhout.

Na decennialang te opereren vanuit diverse gebouwen, verspreid over de ganse politiezone Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg en Torhout, worden de politiediensten gecentraliseerd.

Lokale Politie Kouter zette samen met META een participatietraject op waarbij in onderling, open overleg het ontwerp werd vormgegeven. Hierbij was de politionele werking gedurende het ganse proces de primaire toetssteen waaraan het ontwerp diende te voldoen.

Het uiteindelijke ontwerp is een trapvormig gebouw, zowel in hoogte als in diepte, en symboliseert perfect de werking van de politie. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich de grondgebonden functies omwille van publieke toegankelijkheid (onthaal en verhoor), voertuigentoegang (voertuigensas arrestantenzone), laden en lossen (logistiek) en nabijheid (wijkdienst).

Op niveau +1 bevinden zich de kantoren van de politiemedewerkers, de refter en de crisisroom, waar iedere hulpverleningsdienst (civiele bescherming, brandweer, ambulance...) over een eigen stiltecel beschikt om in geval van crisis snel te kunnen schakelen tussen multidisciplinair overleg en intern overleg binnen de eigen organisatie.

Op niveau +2 tot slot zijn de lokalen gepositioneerd van de korpsleiding en ondersteunende diensten.

De trapvorm biedt plaats aan dakoppervlakken die ingezet worden als dakterras of groendak. Dakdelen die niet in het zicht zijn, worden voorzien van zonnepanelen.

Ieder grondplan werd in samenspraak met Lokale Politie Kouter ontworpen, waarbij een logische clustering van functies, het toepassen van consequente veiligheidszoneringen en het beperken van lange loopafstanden als leidraad werden genomen.

Door het slimme stabiliteitsconcept worden dragende wanden zo veel mogelijk vermeden, wat voor een maximale planflexibiliteit zorgt voor een toekomstige werking: wanden kunnen te allen tijde verwijderd of toegevoegd worden.

De onderhoudsvriendelijke materialen zijn stuk voor stuk duurzame, degelijke en robuuste materialen: een noodzaak in een politiegebouw.

Het gebouw is volledig opgetrokken conform ‘META’s vijf pijlers van economisch bouwen’ en de principes van ‘META’s gelaagde duurzaamheid’. Zo maakt het gebouw gebruik van geothermie, die gekoppeld is aan betonkernactivering wat zorgt voor een duurzaam thermisch concept zonder aan comfort in te boeten.

Het einde van de werken is voorzien voor najaar 2023.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2022 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel