Het project voor de nieuwe hoofdzetel van NMBS in Brussel

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest levert de stedenbouwkundige vergunning af voor de site van het voormalige postsorteercentrum aan het station Brussel-Zuid door OMA, Jaspers-Eyers et Assar Architects.

  Voor de reizigers en buurtbewoners van het voornaamste internationale station van het land, Brussel-Zuid, en voor het spoorwegpersoneel is zojuist een belangrijke stap gezet: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de bouwvergunning afgeleverd voor de renovatie en uitbreiding van de site van het voormalige postsorteercentrum aan het station Brussel-Zuid, gelegen aan de Fonsnylaan. Deze site zal ook de thuisbasis zijn van de hoofdzetel en tal van operationele activiteiten van NMBS. De werken zouden de komende maanden moeten starten en worden uitgevoerd door het consortium BESIX, BPC/BPI en Immobel.

  Een belangrijk project voor het voornaamste internationale station

  Dit project wil in de eerste plaats Brussel-Zuid, het station met het grootste spoorwegaanbod van het land, herpositioneren. Het is een intermodaal knooppunt in België en een belangrijk Europees spoorwegknooppunt.

  De indeling van de ruimten en de doorstroming bij de ingangen worden verbeterd zodat de reiziger zich beter kan oriënteren en zijn weg kan vinden. De hoofdingang wordt veel zichtbaarder en toegankelijker, en dankzij een bijkomende toegang via een gang die wordt doorgetrokken naar de Fonsnylaan zullen de reizigers direct toegang hebben tot de perrons en is er een vlottere doorstroming mogelijk.

  Ook de manier waarop het station in verbinding staat met de buurt krijgt een make-over: bedrijvige, aangename en uitnodigende ruimten op de benedenverdieping zullen plaats bieden aan nieuwe winkels, diensten of openbare uitrustingen. Het project omvat de aanleg en herinrichting van de onderdoorgangen aan de kant van de Fonsnylaan.

  Een belangrijk project voor de buurt, de buurtbewoners en de mobiliteit

  Het project zal bijdragen aan de heropleving van de Zuidwijk en zal zorgen voor een gezelligere, bruisendere buurt waar het op elk moment van de dag goed toeven is. Hiermee wordt een strategische doelstelling van NMBS vertolkt: haar stations als levendige en intermodale locaties en hun omgeving aantrekkelijker maken voor haar reizigers en omwonenden, en hen zo aanmoedigen om voor de trein te kiezen.

  De wijk rond het station Brussel-Zuid is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, er is een rijke sociale mix met kantoren, handelspanden en woningen. Ze speelt een belangrijke rol in Brussel, alsook op nationaal en internationaal vlak en dus verdient ze een transformatie om de levenskwaliteit van haar buurtbewoners te verbeteren en om het imago van de belangrijkste toegangspoort tot de hoofdstad voor reizigers te versterken.

  Behalve een aanzienlijke verbetering van de onmiddellijke stationsomgeving, zal het project ook de functies van de wijk opnieuw in evenwicht brengen met meer openbare voorzieningen, groene ruimtes en woningen. Het nieuwe gebouw wordt een herkenningspunt in het Brusselse stadsbeeld, en zet de aanwezigheid van het station op een sobere en eigentijdse manier in de verf.

  Een belangrijk project voor de dienstverlening aan de reizigers

  Met dit project worden alle teams van NMBS, die momenteel verspreid zijn over 7 locaties rond het Zuidstation en 140.000 m² in beslag nemen, samengebracht op één plek, in een gebouw met een oppervlakte van 71.000 m². Dit zal zorgen voor meer transversaliteit en samenwerking, wat de dienstverlening aan de reizigers verder ten goede komt.

  Het nieuwe gebouw zal de essentiële functies voor het nationale treinverkeer huisvesten en wordt daardoor het zenuwcentrum van het realtimebeheer van het verkeer en de veiligheid op het spoorwegdomein (aanwezigheid van het nationale Security Operations Center).

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel