Nieuwe Nederlandstalige basisschool in Molenbeek

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  In de Ulensstraat in Molenbeek in Brussel start op september een nieuwe GO!-basisschool en kinderdagverblijf. De school biedt in eerste instantie plaats voor 190 leerlingen en wordt op 6 oktober ingehuldigd in het bijzijn Sven Gatz (Open VLD), bevoegd voor Nederlandstalig Onderwijs in de VGC.

  De Ulens School is de naam van de school die in 2017 nog maar werd goedgekeurd in de Molenbeekse gemeenteraad. De nieuwe basisschool is gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en een Europese subsidie en bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Molenbeek. Het gaat om het terrein in de Ulensstraat 40-44 dat daarvoor tijdelijk gebruikt werd door basisschool De Telescoop terwijl deze school op een nieuw gebouw wachtte.

  De Ulens School start op 1 september met de eerste jaren: het kinderdagverblijf (70 kinderen), een peuterklas (40 kinderen) een kleuterklas (40 kinderen) en een eerste leerjaar (40 kinderen). De school wil organisch groeien en uitbouwen naar de oudere jaren. Tijdens de beginperiode stelt de Ulens School enkele schoolklassen ter beschikking van De Klimpaal, een school die wacht tot hun nieuwe gebouw klaar is in de Paalstraat.

  Het GO! is bouwheer van de Ulens School en schreef voor het project een Design & Build-wedstrijd uit. Het gemeenschapsonderwijs ging in zee met Bouwbedrijf Dethier, dat samen met A33 architecten, ZAmpone Architectuur en iVec Architectuur & Energie en verschillende studiebureaus een ontwerp indiende.

  Een einde aan de groei?

  Volgens Molenbeeks schepen Jef Van Damme (one.brussels – Vooruit) hoort de Ulens School in het rijtje grote investeringen van de gemeente in het Nederlandstalig onderwijs. De gemeente stelt namelijk voor minstens vijftig jaar de grond gratis ter beschikking. Ook zet de gemeente in op een veilige schoolomgeving. De trottoirs worden verbreed waardoor kinderen veilig naar school kunnen gaan.

  De afgelopen tien jaar zijn er zeker vierhonderd plaatsen bijgekomen in Molenbeek en dan rekenen we alleen het gemeentelijk onderwijs mee. "Daarnaast werden de schoolgebouwen van De Knipoog en Ket & Co volledig vernieuwd. Er zijn ook nieuwe scholen bijgekomen, denk aan de Ulens School en de secundaire school in de Picardstraat. Bij het Weststation volgt nog de Egied Van Broeckhovenschool, waar technisch en ASO-onderwijs op één site komen," zegt Van Damme.

  Met de Ulens School komt er mogelijk een einde aan de groei, zeker op vlak van basisscholen. "Het feit dat het moeilijker en moeilijker wordt om leerkrachten te vinden speelt een rol. Ook is het aantal nieuwe kinderen langzaam aan het dalen. We zijn over het toppunt van de groei in het lager onderwijs heen," denkt Van Damme.

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel