Het zelfde houten basisproduct

 • architecture-01-f
 • architecture-02-f
 • architecture-03-f

  Architect: WRK Architecten

  WRK Architecten heeft een bijzonder gebouw ontworpen voor het Nautisch Coördinatie Centrum van de Port of Amsterdam. De volumetrie staat in het westelijk havengebied en reflecteert de duurzame en circulaire ambities van het Amsterdamse havenbedrijf. Het bijzondere is dat de complete constructie - wand, vloer en dak - is opgebouwd uit één en het zelfde houten basisproduct: Kerto LVL. Het industriële en natuurlijke DNA van dit houtproduct is volledig zichtbaar gebleven en geeft een subliem comfort aan de gebruikers. 

  De circulaire economie is een focuspunt in de strategie van Port of Amsterdam. Het doel is de belangrijkste economische én circulaire ‘hotspot’ van Europa te worden. Van afval, grondstoffen en havenlogistiek tot aan gevestigde demofabrieken en innovatieve circulaire bedrijven – alles komt samen in het ecosysteem van de Port of Amsterdam.

  Een logische stap is dan om voor de eigen nieuwbouw, een gecombineerde kantoor- en technische functie, een duurzaam en circulair gebouw neer te zetten met een BREEAM-excellent certificering. Port of Amsterdam heeft zelfs de ambitie om de duurzaamheid van het nieuwe gebouw zodanig uit te dragen dat deze zichtbaar en ervaarbaar is voor de mensen die er werken én haar omgeving.

  De gekozen bouwwijze was ook voor aannemer Dozy BV een nieuwe ervaring. De vakmensen van  Dozy zijn bekend met allerlei constructie methoden, maar niet eerder mocht men vrijwel een complete nieuwbouw opbouwen én afwerken met het hoogwaardige gelamineerde Kerto® LVL fineerhout van Metsä Wood. 

  Alle 2D houten vloer-, wand- en dakelementen werden volledig geëngineerd en geprefabriceerd door de Belgische houtskeletbouwer Dupac en direct klaar voor montage aangeleverd op de bouw. Dupac heeft zich gespecialiseerd in het constructief verlijmen van houten elementen en is daardoor in staat om de Kerto-Ripa elementen met een CE-markering te leveren. 

  Constructie

  De opgelegde last voor het gebouw is klasse B / kantoorbelasting, i.e. 2,50kN/m2 + 0,80kN/m2 lichte scheidingswanden. Voor de vloer- en dakconstructie zijn mede daarom Kerto LVL Ripa Boxelementen ingezet met een hoogte van respectievelijk 350 en 230mm. Bij deze slimme verlijmde prefabelementen werken de rib en boven- en onderplaat samen, waardoor er schijfwerking aan de elementen kan worden ontleend. Daarnaast zorgt een verlijmde verbinding voor minder doorbuiging dan louter een mechanische verbinding. Dit komt overduidelijk ten goede aan verbeterd gebruikerscomfort van de vloeren, dit is namelijk meer dan vergelijkbaar dan met een betonnen variant. 

  De meeste vloeren hebben een overspanning van ca. 7,5m. Deze vloeren zijn ontworpen op een eigenfrequentie van ca. 8Hz t.b.v. het gebruikscomfort. Dit was de belangrijkste ‘design driver’ en daardoor een bepalende factor voor het ontwerp van de vloeren. Een paar vloeren zijn lokaal nog eens voorzien van een extra rib om de lijnlast van een schuivende wand op te vangen. Dit kon makkelijk geïntegreerd worden tijdens de productie.

  Bij de grootste vloerelementen (8,6m) was er sprake van een brandeis van 30 minuten, gecombineerd met een beperkte constructiehoogte. Hier is gekozen voor een dikker beschot van 67mm onder en boven. Dit geeft in de ‘koude’ situatie voldoende stijfheid en in een brandsituatie zal er nog zo’n 40mm overblijven om voldoende sterkte te garanderen.

  Interessant genoeg maakt het relatief dikke beschot wel weer dat de lasten in dwarsrichting (m.n. veranderlijke puntlasten) makkelijker te spreiden zijn. Het aantal ribben is daardoor weer verminderd om de productie te vereenvoudigen. Het aantal ribben heeft bij een dergelijk dik beschot ook weinig invloed meer op de stijfheid.

  Verder zijn de Ripa elementen lokaal voorzien van allerlei sparingen, ravelingen en onderbroken onderplaten. Het systeem is flexibel genoeg om dit te integreren met behoud van voldoende sterkte en stijfheid.

  Dragende wanden

  De dragende wanden hebben aan de buitenzijde een 25mm Kerto LVL Q plaat verlijmd op Kerto-S stijlen van 45x200 en een boven- en onderregel ook van 45x200 mm Kerto LVL. De stijlen van dit RibWall element staan HoH 600mm en tussen de ribben is 200mm Rockwool isolatie aangebracht. 

  Met de wanden wordt een Rc-waarde behaald van 8.6 m2K/W. 

  Het voordeel van het toepassen op deze locatie van verlijmde elementen is dat het o.a. de windstabiliteit verhoogt. 

  Aan de binnenzijde werd in de afbouwfase een 21mm Kerto-Q beplating aangebracht die volledig zichtbaar is gebleven. 

  Duurzaamheid

  Het ontwerp betreft een compact volume met als resultaat minimale loopafstanden, overzichtelijke routing en efficiënte logistieke systemen. Er zijn circulaire materialen ingezet, duurzame gebouwinstallaties toegepast om het klimaat per ruimte regelbaar te maken en het energieverbruik te minimaliseren, onder andere door het plaatsen van zonnepanelen en de inzet van een warmtepomp (gesloten bodemenergiesysteem). Alle energie die het gebouw verbruikt, is opgewekt door zonnepanelen op het dak en aan de gevel. Daarmee voorziet het gebouw voor 100% in zijn eigen energie. Naast het duurzame energiesysteem, wordt er een grijswatercircuit in het gebouw geïntegreerd. Regenwater wordt opgevangen in een speciale ondergrondse tank, om het vervolgens te hergebruiken voor het doorspoelen van onder meer de toiletten en het besproeien van de planten op het dakterras en rondom het pand.

  De toegepaste bouwmaterialen zijn demontabel en behouden hun waarde wanneer deze worden hergebruikt en zijn daarom volledig circulair. Er is gekozen voor de Kerto LVL draagconstructie, omdat deze gelijktijdig een warme en natuurlijke sfeer biedt in het interieur. De houtconstructie is geplaatst op een betonnen fundering en plaatselijk versterkt door een staalconstructie. Hiermee worden de specifieke voordelen van ieder materiaal afzonderlijk benut.

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2021 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel