SAWA maakt zich sterk voor de zwarte roodstaart

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  De grondwerkzaamheden bij SAWA zijn van start gegaan! De bovenste laag aarde is afgegraven om ruimte te maken voor de fundering. Deze grond wordt niet zomaar afgevoerd; op de bouwplaats zijn tien bigbags tot de nok gevuld. Deze vruchtbare aarde wordt tijdelijk opgeslagen en hergebruikt voor het bruine dak van SAWA, waar het zal bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit. Zo draagt SAWA bij aan een gezond woon- en leefklimaat voor mens en dier.

  Rijke aarde

  De grond waarop SAWA gebouwd wordt, zit vol met wortels en zaadjes van planten die er al stonden of spontaan aan zijn komen waaien. Door de bovenste paar centimeter aarde van de bouwplaats te bewaren, worden de zaadjes die zich hierin bevinden, gespaard. Deze aarde wordt na oplevering van SAWA vermengd met gerecycled grind en teruggeplaatst op het dak van de laagbouw, zodat de inheemse planten daar kunnen gaan groeien. Met dit bruine dak wordt de biodiversiteit van de wijk verbeterd en blijft ondermeer de zwarte roodstaart, een vaakgespotte gast in het Lloydkwartier, ook in de toekomst bij SAWA op bezoek komen.

  Natuurinclusief

  Het opslaan van de te recyclen aarde is de eerste zichtbare handeling in de aanloop naar de bouw van het 'Gezondste gebouw van Nederland'. SAWA is een uniek en circulair houten woongebouw van 50 meter hoog, waarmee waarde wordt toegevoegd aan de buurt en de stad in de meest brede zin. Deze “shared values” hebben betrekking op CO2-reductie, het versterken van de biodiversiteit en het maken van een circulair gebouw met betaalbare woningen voor een inclusieve community.

  Volgende maand volgt de officiële start bouw. SAWA wordt ontwikkeld door Nice Developers en ERA Contour. Mei architects and planners is verantwoordelijk voor het ontwerp.

  https://mei-arch.eu

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel