Een kleinschalige stadskern

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  Studioninedots presenteert  de grootschalige transformatie van de Bovenbouwwerkplaats, het voormalige werkplaatsgebouw van de NS in Utrecht. In 1905 werd het imposante werkplaatsgebouw gerealiseerd, waarin zware elementen voor de Nederlandse spoorwegen werden gefabriceerd. Tot voor kort verloor het gebouw steeds meer van zijn originele architectonische kwaliteit en functies. Het onderhoud ging achteruit, nieuwe bebouwing rond het gebouw belemmerden het zicht op en vanuit de werkplaats en de constructie was aan vernieuwing toe.

  Studioninedots ontwerpt, in samenwerking met DELVA, ook het Utrechtse ontwikkelgebied Wisselspoor, waarvan deelgebied 1 om de Bovenbouwwerkplaats heen is uitgewerkt. Met Wisselspoor heeft het bureau ingezet op het eigen Cityplot-concept, waarmee onverwachte locaties in een organische interactie met bewoners tot levendige stadsbuurten worden ontwikkeld. Het kernelement van een Cityplot-wijk is de kavel van 100 bij 100 meter. Aan de randen van het plot worden kleine en middelgrote gebouwen georganiseerd, zodat in het hart en tussen de bebouwing kansen voor echt hoogwaardige en groene openbare ruimte ontstaan. Cityplot-wijken zijn autoluw, waarmee de kwaliteit van de buitenruimte verder wordt beschermd.

  Door uiteenlopende ambities en functies die normaal over een gebied verspreid zijn samen te voegen in de Bovenbouwwerkplaats, ontstaat een kleinschalige stadskern waar van alles kan gebeuren. Onder het bestaande dak is één open ruimte gecreëerd die plek zal bieden aan nieuwe voorzieningen voor de buurt en creatieve ondernemers. De ruimte wekt gevoelens op, maar nodigt tegelijk uit tot een eigen interpretatie van het gebruik.

  Het Gordijn van Studioninedots

  Een uitsparing van de oude constructie in de kern heeft ruimte gemaakt voor een volledig nieuw orthogonaal volume, dat zowel binnen als buiten waarneembaar is. In dit object is een vijf verdiepingen hoge mobiliteitshub voor 175 (deel)auto’s en fietsen ondergebracht. Om een architectonisch gebaar te maken heeft Studioninedots het Gordijn geïntroduceerd, een abstracte en glanzende huid die het nieuwe object volledig omhult. Het Gordijn geeft het volume een schaalloosheid, waardoor het van buitenaf lager en minder massief lijkt dan het in werkelijkheid is.

  Nieuwe icoon

  Relicten in het gebouw, zoals bestaande installaties, leidingen en zelfs beschadigingen, zijn behouden gebleven. Studioninedots heeft de originele verticale raamopeningen ingevuld met transparant glas, die samen met de grote, gebogen glazen wanden rondom zorgen voor een maximale verbinding met de buurt. Via het transparante dak wordt gedurende de dag het volledige vloerveld overladen met natuurlijk licht. Door het vele licht in het gebouw is ook van buiten goed te zien dat het abstracte object in het gebouw doorloopt. Met de transformatie worden alle industriële kwaliteiten van de oude werkplaats hersteld – het skelet, de daken, de buitengevel en de detaillering. Het Gordijn bestaat uit gebogen strekmetalen elementen die in een ritme van breedtes zijn toegepast en voorziet het gebouw gedurende de dag en de seizoenen constant van een nieuw aanzicht. De Bovenbouwwerkplaats is vanuit de wijde omgeving herkenbaar als het nieuwe icoon van Wisselspoor.

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel