Onderzoek ‘Stedelijk Systeem Kust?’

Onderzoek ‘Stedelijk Systeem Kust?’

Lees hier het rapport

Omwille van haar bijzondere ligging zal de kust, meer nog dan andere regio’s, geconfronteerd worden met demografische veranderingen, de impact van klimaatverandering, de omschakeling naar duurzame energie en de omslag naar een circulaire economie. Hoe kan de reconversie van de gebouwde omgeving een rol spelen in het aanpakken van deze uitdagingen? Welke rol kunnen ingrepen op de kleinste schaal spelen en hoe hangen ze samen met de kustregio als geheel?

Deze en andere vragen werden verkend in het ontwerpend onderzoek ‘Stedelijk Systeem Kust?’, dat in het kader van het samenwerkingsverband Labo Ruimte werd uitgevoerd in opdracht van het Departement Omgeving, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, het Team Vlaams Bouwmeester en de Provincie West-Vlaanderen.

Lees hier het rapport

 

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :
  (nl)
  (fr)

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel