Leuven Vice Versa – 25 jaar stadsvernieuwing

Leuven Vice Versa – 25 jaar stadsvernieuwing

Leuven heeft de voorbije vijfentwintig jaar een gedaanteverwisseling ondergaan. Het begon met de herontwikkeling van de stationsomgeving door Marcel Smets en zijn team, een stadsvernieuwingsproject dat een pioniersrol vervulde in Vlaanderen.

Het bracht nieuwe manieren van ontwerpen, plannen en samenwerken in de praktijk. Het ‘stadsproject op zijn Vlaams’ was geboren. Na de stationsomgeving volgden de Vaartkom, de Centrale Werkplaatsen, Gasthuisberg en de Veilingsite. De binnenstad werd autoluw gemaakt en er kwam meer groen in de stad. De universiteit blijft groeien en bouwt nieuwe campussen, wetenschapsparken en spin-offbedrijven.

Dit boek legt vier routes af: langs de ring, in de oude straten van de binnenstad, dwars door de universiteitscampussen tot in de groene oases van de vier Leuvense abdijen. Fotograaf Stijn Bollaert en auteur Joeri De Bruyn gingen op zoek naar het DNA van Leuven. Wat heeft Leuven gemaakt tot de stad die we vandaag kennen? En hoe ziet de toekomst eruit?

  • Auteur: Joeri De Bruyn | Fotografie: Stijn Bollaert | Vormgeving: Sven Beirnaert
  • Pagina’s: 276 | 180 x 245 mm, softcover | 19 €
  • Bestellen via
  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel