Agropolis

Agropolis

Na 5 jaar experimenteren presenteerde de Agropolis seminarcyclus, die gezamenlijk door BoerenBruxselPaysans en Metrolab werd georganiseerd, een prospectieve reflectie over de agro-ecologie in het Brusselse Gewest.

Dit is een initiatief dat de ambitie heeft om activiteiten op het vlak van de landbouwproductie en de biologische transformatie in de stad te ontwikkelen. De proefprojecten lopen vooral in Neerpede (Anderlecht), waar BBP toekomstige landbouwers vlotter toegang biedt tot grond en hen daarbij de nodige logistieke en technische ondersteuning biedt.

https://metrolab.brussels

agropolis

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2022 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel