Skip to main content

Agropolis

Agropolis

Na 5 jaar experimenteren presenteerde de Agropolis seminarcyclus, die gezamenlijk door BoerenBruxselPaysans en Metrolab werd georganiseerd, een prospectieve reflectie over de agro-ecologie in het Brusselse Gewest.

Dit is een initiatief dat de ambitie heeft om activiteiten op het vlak van de landbouwproductie en de biologische transformatie in de stad te ontwikkelen. De proefprojecten lopen vooral in Neerpede (Anderlecht), waar BBP toekomstige landbouwers vlotter toegang biedt tot grond en hen daarbij de nodige logistieke en technische ondersteuning biedt.

https://metrolab.brussels

agropolis

  • Aangemaakt op .