KUL Campus Brugge

KUL Campus Brugge

Met de realisatie van de KU Leuven Campus Brugge, is de bestendiging van de samenwerking tussen KU Leuven en hogeschool VIVES een feit. Het gebouw biedt plek aan twee faculteiten en bevindt zich op een zeer prominente plaats op de kop van de site Ter Groene Poorte. Daardoor fungeert het als de feitelijke entree voor wie de site nadert vanaf het station. Het gebouw vormt de aanzet tot een publieke esplanade die de verschillende nieuwe ontwikkelingen op de campus aan elkaar rijgt.

KUL Campus Brugge huist de faculteit industriële wetenschappen en technologie en de faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen. Het gebouw is opgebouwd uit twee boven elkaar geplaatste, gesloten volumes, van elkaar gescheiden door een transparante ‘public layer’. De plint bevat laboclusters en leslokalen in drie bouwlagen. Erboven ‘zweeft’ een compact volume van eveneens 3 bouwlagen met geclusterde leslokalen en kantoren.

Public layer

Tussen deze twee volumes bevindt zich de public layer: een transparante bouwlaag met de meest publieke functies, zoals de cafetaria met terras, het auditorium en ruimte voor de studenten om te vertoeven. De public layer fungeert als een opgetild publiek maaiveld met zicht over de spoorweg. De zichtbaarheid van het publieke niveau, door de transparantie van de gevel en het accent dat de uitkraging van het bovenliggende volume legt, draagt bij aan de intuïtieve oriëntatie doorheen het gebouw.

BIM

Voor Abscis Architecten was de KUL Campus Brugge het eerste echte volledige BIM-project in de zuivere zin van het woord: dat wil zeggen dat het voorontwerp tot en met de voorlopige oplevering allen in BIM zijn gebeurd, samen met de studiebureaus en de aannemer.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :
  (nl)
  (fr)

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel