“Brussels Champs-Elysees”

architecture 01 f

Dit project wil de belangrijke commerciële zone op de Guldenvlieslaan en de Waterloolaan klaarmaken voor de toekomst.

Talloze voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat mensen die gaan shoppen steeds meer belang hechten aan de kwaliteit van de omgeving waarin ze dit doen. De Guldenvlies- en de Waterloolaan hebben nood aan een grondige heraanleg om de zone “future proof” te maken. De focus van het project ligt op het aantrekkelijker maken van de publieke ruimte en op het versterken van de commerciële activiteit.

Daar waar de Kleine Ring vroeger een verbinding, een promenade, vormde tussen de buitenwijken en het centrum van de stad, vormt ze nu een fysieke grens. De Kleine Ring is vandaag een onaantrekkelijke ruimte die een fysieke en psychologische breuklijn vormt tussen de vijfhoek en de rest van de stad.

Het Brussels Gewest wil de Guldenvlieslaan en de Waterloolaan een nieuw elan geven. Het stuk tussen de Naamsepoort en Louiza, één van de belangrijkste commerciële zones van Brussel, zal een volledige metamorfose ondergaan

De ambitie van het project is om de zone aan te pakken zodat ze zal voldoen aan de hedendaagse noden van de inwoners, de handelaars en de bezoekers. Tegelijkertijd zal ook de symbolische rol van deze wijk in het Brusselse Gewest, de verbinding tussen hoog en laag Brussel, worden belicht.

De prestigieuze commerciële zone in de bovenstad op de Gulden Vlies- en de Waterloolaan tussen de Naamsepoort en Louiza zal er binnenkort helemaal anders uitzien van gevel tot gevel. Op initiatief van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet heeft de Brusselse regering een internationale architectuurwedstrijd uitgeschreven om dit deel van de Kleine Ring nieuw leven in te blazen. In november 2016 won het project van een brede promenade en een esplanade met bomen, ontworpen door de bureaus van Bruno Fortier, Polo en Arcadis. Na overleg met buurtbewoners, handelaars, de betrokken gemeenten en andere belanghebbenden in de wijk, dient het Brusselse Gewest nu de vergunningsaanvraag in.

https://www.youtube.com/watch?v=FQCM8kjQquc

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel