‘The Butterfly Effect’

architecture 01 f

Een ultralicht web over de weg

In het kader van de Design Challenge ‘Onze Energie Ons Landschap’ ontwikkelde het multidisciplinaire team van VenhoevenCS, DS landschapsarchitecten en Studio Solarix een verrassend voorstel waarin het opwekken van schone energie op een ingenieuze en mooie manier wordt gecombineerd met het herstellen van verbindingen in de natuur en het beperken van geluidshinder. Het ontwerp voor een ultralicht web over de snelweg is niet alleen ontworpen voor de challenge-locatie aan de A67 ter hoogte van de Strabrechtse heide (Nederland), maar is wereldwijd toepasbaar boven infrastructuur. Dit voorstel versterkt lokale ecosystemen op kleine schaal en heeft tegelijkertijd impact op een grootschalige aanpak van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies: het Butterfly Effect!

 ‘Het nadenken over duurzame energieopwekking in het landschap vraagt volgens ons om een nieuwe kijk op de wereld. We kijken niet alleen naar economische welvaart, maar naar een brede vorm van welvaart, waarin ook natuurlijke, menselijke, infrastructurele en sociale rijkdom meetellen. ‘ – Cecilia Gross - VenhoevenCS architecture+urbanism

Insecten als vertrekpunt voor het ontwerp 

VenhoevenCS, DS en Studio Solarix hebben hun gezamenlijke expertise, gedrevenheid en creativiteit ingezet om een hoopvol toekomstperspectief te verbeelden. Volgens hen is het voor de aanpak van klimaatverandering en biodiversiteitsverliesbelangrijk om natuurinclusief te ontwerpen. Zij kozen de insecten als vertrekpunt voor hun ontwerp, want ‘alle kleine bee(s)tjes tellen mee’.

Deze kleine beestjes vormen een essentiële schakel in de natuur: 85% van ons voedsel is afhankelijk van bestuiving door insecten. Door ter hoogte van de boomtoppen een overspanning over de snelweg te bouwen waarover kleine beestjes veilig oversteken, kunnen belangrijke verbindingen in de natuur worden hersteld.

‘Een snelweg vormt een enorme barrière in insectenbiotopen, de insecten overleven de werverlingen niet. Vlinders en andere kleine beestjes durven bijvoorbeeld de snelweg pas over te steken als er een file staat.’ - Maike van Stiphout – DS landschapsarchitecten

‘Door deelname aan deze design challenge en de creatieve samenwerking is het belang van het behoud van biodiversiteit voor mij  duidelijker geworden. Waar wij als bedrijf vooral bezig waren met duurzaamheid, esthetiek en circulariteit is daar nu biodiversiteit bij gekomen.’ – Reinier Bosch – Studio Solarix

Dubbel ruimtegebruik boven de weg

Het ‘web over de weg’ biedt tegelijkertijd een enorm oppervlak voor het opwekken van schone energie.

De lichte overspanning met honingraatstructuur kan worden gevuld met materialen die zonne-energie opwekken. Het ragfijne web is modulair ontworpen om te kunnen groeien en evolueren met technische innovaties. Door de ruimte boven de weg op deze manier dubbel te gebruiken, gaat er minder landschap verloren aan het inrichten van velden vol zonnepanelen en daardoor biodiversiteitverlies. 

Bomen als geluidsbuffer

De overspanning zorgt ervoor dat stikstof en fijnstof dichter bij de weg in de bodem terecht komen. Hierdoor verrijkt de grond langs de weg en kunnen hier bomen groeien. Een forse bosstrook vermindert het geluid in het achterliggende natuurgebied.

Esthetische ervaring

Mooie schaduwpatroon en variaties in kleuren en materialen zorgen voor een bijzondere ervaring tijdens het rijden. Het web kan uitgroeien tot een icoon voor de wijze waarop we met onze natuur willen omgaan.  

‘Dit ontwerp geeft een esthetische beleving die refereert aan insectenvleugels, spinnen en vlinders’ - Angèle Reinders - Professor of Design of Sustainable Energy Systems

Partners gezocht voor pilot-project

Het verbinden van natuurlijke ecosystemen combineren met het opwekken van energie, is een principe dat wereldwijd kan worden toegepast. Niet alleen op de Strabrechtse heide, maar ook bij andere natuurgebieden of langs spoorwegen. Tijdens de online presentatie ontving The Butterfly Effect veel enthousiaste reacties van het expert-panel. VenhoevenCS, DS landschapsarchitecten en Studio Solarix zijn op zoek naar een gemotiveerde partner om een eerste pilot-project te realiseren.

‘Dit web boven de weg biedt een oplossing voor het energievraagstuk dat op heel veel plaatsen toepasbaar is.’- Marco Bakermans – Planstudiemanager Rijkswaterstaat

Het ontwerp voor het Butterfly Effect is samen met vijf andere ontwerpen tentoongesteld voor het bezoekerscentrum Natuurpoort de Plaetse te Heeze en is daar tot 1 juli 2021 te bezichtigen. Daarna gaat de expositie op reis door Nederland.

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Podcast en webinars : Lylian Kubiak

Social Media : Vincent de Puydt

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2022 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel