Daken circulair ontwerpen

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  Circulair bouwen is dé manier om goede en comfortabele gebouwen te realiseren en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzame leefomgeving.

  Steden veranderen

  Er verandert ontzettend veel in de stad. De bevolking groeit er fors. Door de verstedelijking is er meer vraag naar woningen én het is er steeds warmer én er is meer kans op wateroverlast. Verder neemt het energieverbruik alleen maar toe en hoewel we dichter op elkaar zitten, wordt de eenzaamheid steeds groter. Bovendien veranderen de behoeften ten aanzien van de leefomgeving. Een hele lijst met onderwerpen om rekening mee te houden bij het ontwerpen en bouwen.

  Grondstoftekort

  Maar dat is niet het enige. Een andere opgave die er bij komt kijken, is het gebruik van grondstoffen. Grondstoffen dreigen schaars te worden, juist ook weer door de groeiende bevolking en toenemende welvaart. De hoeveelheid grondstoffen die wereldwijd wordt gebruikt, is in de afgelopen eeuw verachtvoudigd. Het is dus zaak om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken; circulaire economie.

  Circulair bouwen

  Circulair bouwen is onderdeel van de circulaire economie. De bouwsector, grootverbruiker van materialen en producten, kan hier dus een belangrijke bijdrage leveren. En dat gaat veel verder dan alleen duurzame materialen gebruiken. Dat vraagt om andere ontwerpparameters, waarbij ook rekening gehouden moet worden bij de eerder genoemde veranderingen in de stad, om veerkracht te bieden voor een toekomstbestendige stedelijke leefomgeving.

  Het dak gebruiken

  Wanneer slim ontworpen, ontwikkeld, gerenoveerd en uitgevoerd, zijn daken vruchtbare grond voor een meer leefbare wereld. Dat het dak als gebruiksruimte móet worden ingevuld, staat voor ons buiten kijf. Daken zijn namelijk allang geen budgettaire sluitpost meer, maar kostbare vierkante meters met interessante verduurzamingskansen. Een van de belangrijkste aspecten voor circulair ontwerpen en bouwen is de losmaakbaarheid van het product. De dakbestratingssystemen van Zoontjens zijn allemaal demontabel en remontabel. Maar ook de productie van de producten en systemen gebeurt duurzaam en met bestaande, al eerder gebruikte grondstoffen.

  Meer weten over de werkwijze van Zoontjens? 

  Download het rapport Circulariteit op het Dak

  zoontjes

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel