Wienerberger zet verder in op circulaire economie

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  Baksteenfabrikant Wienerberger trekt al langer de kaart van de koolstofneutrale maatschappij en de circulaire economie. Onlangs zette het bedrijf op dit vlak nieuwe stappen. We spraken hierover met commercieel directeur Katrien Nottebaert.

  Samen met de transportsector wordt de bouw altijd vooraan vermeld wat betreft milieu-impact en energieverbruik.

  Wienerberger KatrienN“De verantwoordelijkheid voor het leefmilieu is één van onze prioriteiten,” stelt Nottebaert. “Wij namen en nemen als producent van keramische bouwmaterialen heel wat initiatieven om onze verantwoordelijkheid in te vullen.”

  Hoe doen jullie dit concreet?

  “We streven ernaar onze productiekringlopen maximaal te sluiten. Zo geven we onze kleigroeves na ontginning en eventuele afdekking terug aan de samenleving, in de vorm van natuur- of landbouwgebied. Naast klei zetten we zowel volop in op secundaire grondstoffen, zoals bakafval en reststromen uit andere industrieën. Op onze sites realiseerden we een nullozing van afvalwater.”

  Zijn jullie daarmee een voorloper?

  “We willen een pionier zijn. Zo hebben we in Kortemark een nieuwe CO2-neutrale productielijn voor baksteenstrippen in gebruik genomen. In het hedendaagse bouwen neemt de vraag naar dergelijke strippen toe. Denk bijvoorbeeld aan de plaatsbesparende, esthetische afwerking van prefabwanden en bij renovaties aangebrachte buitenisolaties. Traditioneel werden baksteenstrippen gemaakt door het verzagen van klassieke bakstenen tot één of twee bruikbare stroken. Wij hebben een systeem ontwikkeld om rechtstreeks 2 cm dikke strippen te bakken, met de gewenste maatvastheid. Hiermee vermijden we niet alleen extra energieverbruik en afval, maar spelen we ook in op de eisen van de prefabsector.”

  In Kortemark hebben jullie nog meer vernieuwingen geïntegreerd?

  “Een andere innovatie is er het digitaal engoberen. Een nieuwe kleur vraagt normaal aanpassingen van een aantal procesparameters. De basiskleur van de baksteen wordt vooral bepaald door de samenstelling van de lokale klei. Om andere kleuren te krijgen worden traditioneel toeslagstoffen aangebracht in het kleimengsel. Dit resulteert in een intensieve productieplanning. Bij digitaal engoberen brengen we de gewenste kleur in een flinterdun kleilaagje aan op de gedroogde strippen. Daarna wordt de engobelaag mee ingebakken. Kortemark heeft voor dit procedé de primeur voor België.”

  De productie verloopt er nu helemaal CO2-neutraal?

  “De drogerij en de oven werken er volledig elektrisch. De elektriciteit wordt er deels opgewekt door onze eigen zonnepanelen. Dat is trouwens op al onze productiesites het geval. Voor de elektriciteit die we via het stroomnet aankopen hebben we een contract met een groene leverancier. De restwarmte van de oven gebruiken we in de drogerij. Kortom, fossiele brandstoffen komen er niet meer aan te pas.”

  Wienerberger heeft ook zijn verpakkingsconcept herbekeken.

  “Nat verzaagde baksteenstroken verpakten we in doosjes uit EPS. Nu bundelen we ze met straps per twintig en stapelen we ze zo op een retourpallet, beschermd door een circulaire hoes. Dat is geen krimphoes meer, maar een rekhoes. Die vergt 30% minder materiaal. De folie wordt nu opengerekt, in plaats van een te grote hoes te laten krimpen door verhitting. Ze wordt niet bedrukt, zodat ze perfect kan worden gerecycleerd tot een nieuwe transparante folie.”

  Kortemark is lang niet de enige site van Wienerberger in België.

  “Het is onze ambitie is om tegen 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Daarom stappen we stelselmatig over op een CO2-neutraal productieproces. In Beerse komen er op de site twee krachtige windturbines. Historisch bevinden onze meeste groeves en productiesites zich nabij waterwegen. We spelen daarop in door voor onze transporten zoveel mogelijk gebruik te maken van binnenschepen, die veel minder emissies veroorzaken dan vrachtwagens.”

  Jullie werken ook proactief aan dematerialisatie?

  “Naast de dunne steenstrippen zet Wienerberger sterk in op de Eco-brick. Die heeft dezelfde voordelen en uitzicht als traditionele gevelstenen, maar is tot 3,5 cm dunner. We zijn er ook in geslaagd onze stormpannen 10 tot 12 % dunner te maken, zonder in te boeten op sterkte. Vandaag bedraagt de densiteit van onze snelbouwstenen 850 kg/m³. Dit is tot 150 kg minder dan een standaard keramisch bouwblok en minder dan de helft van de dichtheid van alternatieve materialen.”

  www.wienerberger.be

  wienerberger

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel