Thema - Gevels

Herman Teirlinckgebouw : KNX en Smart Panels in het meest duurzame kantoorgebouw van het land

Herman Teirlinckgebouw : KNX en Smart Panels in het meest duurzame kantoorgebouw van het land

Als de Vlaamse Overheid een nieuw gebouw betrekt, heeft ze natuurlijk een zekere voorbeeldfunctie als het op de energieprestatie aankomt. Dat was bij het gloednieuwe Herman Teirlinck gebouw niet anders. Schneider Electric is dan ook trots dat ze deel uitmaakt van dit voorbeeldproject. Samen met installatiepartner VMA voorzag het bedrijf in Prisma Smart Panels die energiemonitoring mogelijk maken, terwijl een uit de kluiten gewassen KNX installatie (2560 punten!) het comfort van de werknemers regelt. Maar dat is nog niet alles: de volledige elektriciteitsvoorziening van hoog- tot laagspanning is van de hand van de tandem VMA-Schneider Electric.

VMA en Schneider Electric: samenwerking van A tot Z

Een langlopende relatie, dat is het minste wat je kan zeggen over de samenwerking tussen Schneider Electric en VMA. Toen VMA gevraagd werd om van het nieuwe gebouw van de Vlaamse Overheid een energiezuinig paradepaardje te maken, was de keuze voor Schneider Electric dan ook logisch. Gray De Munter is projectleider elektriciteit bij VMA en beaamt: “We werden door de eigenaar aangezocht om heel diverse technieken te plaatsen: de volledige hoogspanningscabine, de Prisma laagspanningsborden met communicatie die we zelf bouwden en een zeer uitgebreide KNX installatie voor de sturing van verlichting, bewegingsdetectoren, thermostaten en zonwering. We spreken hier over 2560 KNX punten, waaronder 204 Dali gateways.”
“Voor ons is het makkelijk werken als we voor die technieken met één partner kunnen samenwerken die alles op tijd kan leveren, want dit project had heel strakke deadlines. De realisatie van de Prisma borden verliep bijvoorbeeld heel vlot dankzij het SPSC partnership met VMA.“  
Aanvullend op de installaties die VMA hier plaatste, was Schneider Electric ook leverancier van het datacenter, dat hier door Netconnect geplaatst werd.
 

KNX regelt comfort voor werknemers

De KNX installatie vormt door zijn omvang het paradepaardje van de installatie. Gray De Munter: “De aansturing van de thermostaten, verlichting en de zonwering verloopt volledig via KNX. Er staat op het dak een weerstation dat op elk moment de lichtinval meet. Aan de hand van die informatie wordt bijvoorbeeld de verlichting en zonwering gestuurd. Er zit er een hele logica achter, een bepaalde sequentie die ons gevraagd werd in het bestek. Als de medewerkers ‘s morgens aankomen, activeren ze hun kantoordeel via de KNX touchpanels. Het licht en de zonwering zal zich automatisch aanpassen aan het gemeten daglicht en zonne-energie, via pyranometers. Dat verloopt volledig automatisch, de medewerkers kunnen enkel bij overwerk het licht nog een bepaalde tijd extra aanzetten of overdag de zonnewering kortstondig geforceerd sturen. Na de inloopperiode zijn de reacties over het algemeen zeer goed. Er is ook een volle week opleiding geweest voor de technische diensten, zodat ze zelf de installatie kunnen aanpassen tot op zekere hoogte. We merken dat dit soort klanten de toegankelijkheid van KNX sterk appreciëren. Ook onze eigen mensen zijn er sterk vertrouwd mee. Het is een open systeem, waardoor je niet gebonden bent aan één fabrikant.”
Verder is de KNX installatie verbonden met het gebouwenbeheerssysteem. Zo kan men altijd de toestand zien van alle KNX componenten.

Smart Panels communiceren energieprestaties

Een belangrijk onderdeel van de laagspanningsinstallatie is de plaatsing van Prisma Smart Panels.
Freddy De Waele, sales engineer bij Schneider Electric, vertelt: ”VMA is al jarenlang één van onze gecertificeerde Prisma bordenbouwers, dit garandeert perfect afgewerkte en geteste borden conform aan de IEC 61439 norm. Voor de borden het atelier verlaten moeten ze een aantal procedures en tests doorlopen aan de hand van een checklist. De keuring wordt zo een formaliteit, maar nog belangrijker is dat de klant zo altijd een kwaliteitsinstallatie krijgt. In dit geval gaat het om Smart Panels, Prismaborden die voorzien zijn van meet- en communicatiemogelijkheden. Diverse grootheden worden gemeten, zoals spanning, stroom, frequentie, energieverbruik en arbeidsfactor. De communicatie verloopt via Modbus en Ethernet, het is dus een open systeem. In dit geval wordt alles gecommuniceerd met het gebouwenbeheerssysteem. Zo is het mogelijk om per verdieping of per vleugel het energieverbruik na te gaan. Voor de bordenbouwer is dit bovendien makkelijk te realiseren, want de powermeetmodule zit ingebouwd in de vermogensschakelaar.”

Maar ook voor de eindklant heeft dit veel voordelen, zo kan hij per vermogensschakelaar alle meetgegevens binnenhalen. Naast de elektrische parameters kan hij ook, afhankelijk van het type vermogensschakelaar, op afstand zien wat de toestand is (aan/uit), wat de oorzaak is van een uitschakeling, en men kan ook bepaalde grenswaarden instellen die een alarm genereren. Het opvolgen van metingen is een belangrijke trend en Smart Panels passen naadloos in dit verhaal, want ze maken het mogelijk om op een heel gedetailleerde manier elke installatie tot op componentniveau op te volgen.”

Hoogspanning

Ook de hoogspanningskant van de installatie is van de hand van de combinatie VMA en Schneider Electric. Gray De Munter: “Drie transformatoren van 800 kVA zorgen via de RM6 MS-post voor een prima koppeling met het net. We werkten hier terug met Schneider Electric voor de service en de manier van samenwerken. Je staat nooit voor verrassingen. Het is ook makkelijk voor de kabelberekeningen en voor goedkeuringen van de studiebureaus en eindklanten. Zij zijn voorstander van uniformiteit. Dat Schneider Electric de partner is voor hoogspanning, KNX én de laagspanningsborden was hier een enorme troef. ”

 

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel