Onderlagen voor chapes, nieuwe lastenboekbeschrijvingen!

Onderlagen voor chapes, nieuwe lastenboekbeschrijvingen!

Meer en meer parameters moeten in overweging worden genomen bij het kiezen van een akoestische onderlaag voor chape. Om de architect te helpen in zijn opdracht heeft insulco al zijn lastenboekbeschrijvingen grondig herzien.

architecture 01 f2

Een vraag van de bestekschrijvers

Geconfronteerd met de toename van de eisen die worden gesteld door de normen enerzijds en anderzijds door de eigenaars en de huurders die steeds gevoeliger worden voor het geluidscomfort van hun woning, wordt de aandacht voor akoestiek voor de bouwheren en de bestekschrijvers, architecten of akoestici, steeds belangrijker.

Tegelijkertijd is de markt voor akoestische onderlagen voor chape nog nooit zo ingewikkeld geweest gezien het toenemend aantal varianten die elk hun eigen prestaties hebben, maar soms kunnen leiden tot twijfels over de kwaliteit van de te kiezen oplossing.

Op basis van welke criteria moeten keuzes gemaakt worden?

Om te beantwoorden aan de bevragingen die de bestekschrijvers ons melden, hebben we besloten om al onze lastenboekbeschrijvingen volledig te herzien om de architect te helpen bij zijn keuzes.

Verder dan akoestische prestaties

Een lastenboekbeschrijving van een onderlaag voor chape mag niet beperkt blijven tot een Delta Lw en een membraandikte. Ook al eindigen de vergelijkingen vaak daar, is het toch te beperkt om alleen al op basis van deze criteria te oordelen over de werkelijke doeltreffendheid van een onderlaag, omdat zoals uitgelegd in de edities 320 en 321 van "Architectenkrant", minder presterende onderlagen soms een hogere Delta Lw kunnen behalen.

De nieuwe insulco lastenboekbeschrijvingen zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op andere eigenschappen waarmee ook rekening moet worden gehouden bij het maken van keuzes.

Een goede uitvoering

Naast de keuze van het product is een goede uitvoering volgens de regels van de kunst net zo belangrijk. Hierdoor gaan we in de nieuwe lastenboekbeschrijvingen ook meer in detail de plaatsing omschrijven om alle aandachtspunten te vermelden waar de architect en de aannemer op moeten letten tijdens de uitvoering. Een goed eindresultaat dat we op de lange termijn willen behouden, vereist zowel de kwaliteit van het product als de kwaliteit van de uitvoering ervan.

Alle lastenboekbeschrijvingen vindt u in de productpagina’s op de website www.insulit.be terug. Voor bijkomende vragen kan u ook telefonisch of per e-mail contact opnemen met de technische adviseurs van insulco.

insulco, de Belgische specialist in contactgeluidsisolatie

067/41 16 10

www.insulco.eu

 

insulit insulco logo

 

 

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel