Akoestische onderlagen voor chape… Hoe vergelijk je dB’s ?

architecture 01 f

Twee onderlagen die dezelfde Delta Lw aankondigen bieden niet perse dezelfde prestaties!

 

Sommige economische en minder presterende membranen geven soms een hogere dB (Delta Lw) weer dan andere meer technische en innovatieve producten. Hoe is dit mogelijk? 

Men moet vergelijken wat vergelijkbaar is

Alle akoestische membranen worden niet in dezelfde configuraties getest in het labo bij het WTCB. Veel onderlagen die op de Belgische markt worden verkocht zijn getest in combinatie met thermische uitvullagen die de resultaten verbeteren.

Sommige fabrikanten vermelden de testconfiguratie niet in hun technische fiche. Op deze manier worden we onbewust geconfronteerd met het vergelijken van resultaten die helemaal niet vergelijkbaar zijn. De winst voor een membraan dat getest is met een uitvullaag kan rond de 10 dB bedragen in vergelijking met hetzelfde membraan dat getest is op een naakte betondal bij het WTCB!

Hoe vergelijkt men de prestaties van onderlagen?

Om vergelijkbare resultaten echt te vergelijken is de enige geldige en objectieve manier om alleen resultaten te nemen die zijn verkregen in perfect identieke testomstandigheden. Namelijk op een naakte betondal bij het WTCB volgens de geldende norm (EN 10140-3 -2010), zonder de invloed van een uitvullaag en onder dezelfde dikte van chape.

Bovendien is het niet mogelijk om de werkelijke verbetering te kennen die een uitvullaag biedt omdat de mengeling dat in situ wordt gemaakt van vele factoren afhankelijk is, zoals zijn samenstelling, zijn dikte, zijn densiteit of zelfs de atmosferische omstandigheden tijdens de uitvoering...

Bij insulco werden alle onderlagen in dezelfde configuratie getest bij het WTCB. Een betondal van 14 cm + onderlaag + chape van 6 cm.

De oplossing is te vinden in de lastenboekbeschrijving

Om het gewenste comfortniveau te bereiken vermeldt de lastenboekbeschrijving vaak in dB de minimale Delta Lw dat het te gebruiken onderlaag moet aanbieden. Wat men ook niet mag vergeten te vermelden is dat het geteste membraan zonder uitvullaag, op de naakte betondal van het WTCB, dit resultaat moet bereiken.

Bij het goedkeuren van de door de aannemer voorgestelde onderlaag wordt sterk aangeraden om na te gaan hoe de aangekondigde Delta Lw verkregen werd…

Wenst u meer informatie te ontvangen over de contactgeluid problematiek?

Neem contact op met een technisch adviseur op 067/41 16 10 of per e-mail ().

 

architecture 02 f

Een membraan getest op een uitvullaag kan een Delta Lw tot 10 dB hoger dan zijn werkelijke prestaties aankondigen.

 

architecture 03 f

insulco

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Frankrijk
MMG SAS
55 avenue Marceau
FR - 75116 Paris

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Social : Vincent de Puydt

MediaXel bvba - © 2019 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel