OPEN OPROEP 39 ONLINE - STEL JE KANDIDAAT VOOR 28 FEBRUARI 2020 OM 12 UUR. U KAN ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR VIJF NIEUWE PROJECTEN. HET GAAT OM DE OPDRACHTEN VOOR DE REALISATIE VAN EEN NIEUW KANTOORGEBOUW VOOR DE INTERCOMMUNALE LEIEDAL IN KORTRIJK EN VIER OP TE MAKEN MASTERPLANNEN, MET ZOWEL STEDELIJKE PROJECTZONES ALS OPEN RUIMTE GEBIEDEN.