MAATREGELEN VOOR IEDERS GEZONDHEID - WELKE ZIJN DE MAATREGELEN DIE GENOMEN WORDEN TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS OP BOUWWERVEN?