IN 1982 ORGANISEERDE DE UPA-BUA VOOR HET EERST DE VAN HOVE PRIJS, DIE GENOEMD IS NAAR DE STICHTER-VOORZITTER. DE PRIJS WORDT TOEGEKEND AAN EEN AFSTUDEERONTWERP EN STAAT OPEN VOOR ALLE STUDENTEN DIE TIJDENS HET ACADEMIEJAAR VAN DE PRIJS HET DIPLOMA ARCHITECT OF ARCHITECT-INGENIEUR BEHALEN AAN EEN BELGISCHE UNIVERSITAIRE FACULTEIT.