OPEN BRUSSELS, EEN NETWERK VOOR OPEN RUIMTE IN EN ROND BRUSSEL - DE 20STE EEUWSE RAND ROND BRUSSEL IS EEN DYNAMISCH EN COMPLEX GEBIED MET GROTE RUIMTELIJKE UITDAGINGEN. EEN VAN DIE UITDAGINGEN IS HET VERSTERKEN VAN BIODIVERSITEIT EN ECO-SYSTEEMDIENSTEN IN EEN STEDELIJKE OMGEVING.