Week van de Economische Transitie 22-26 november 2021 - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet zijn transitie in naar een lokale, circulaire, sociale en democratische economie. Maar waarin bestaat die economische transitie? Hoe kunnen Brusselse ondernemers, bedrijfsleiders en overheden mee op de kar springen? Vergezel Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Innoviris en hub.brussels om er meer over te weten.