Wat te doen met afgedankte wieken van windmolens? De energiesector zoekt naar duurzame oplossingen voor het verwerken van afgedankte windmolenwieken. In de gebouwensector zoekt men naar duurzame toepassingen van hergebruikte elementen in ontwerpen van eigen gebouwen. Het omzetten van deze individuele ketenproblematiek in realistische uitdagingen is niet altijd makkelijk.