ECOSCHELP - Kent u de 5 criteria van duurzaam bouwen?

ECOSCHELP - Kent u de 5 criteria van duurzaam bouwen?

Duurzaamheid is een trend en een modewoord, ook in de bouw. Uiteraard is de groeiende belangstelling voor duurzaam bouwen zeer positief. Maar wanneer het een trend wordt, ontstaat vanzelf ook een risico: namelijk dat het een inhoudsloos begrip wordt. En als de standaard en de normen voor duurzaam bouwen vervagen, verliest uiteindelijk iedereen. Het begint allemaal met de duurzame eigenschappen van het gekozen materiaal.

Wat is duurzaam eigenlijk?

In letterlijke zin betekent duurzaamheid dat materiaal een lange levensduur heeft. Niks meer, niks minder. Maar in de bouw is een bredere opvatting van de term in gebruik. Er zijn 5 criteria waaraan bouwmateriaal moet voldoen om het predicaat duurzaam te mogen dragen:
1.    Lange levensduur
2.    Geen ‘eindige’ grondstoffen
3.    Milieuvriendelijke productie
4.    Energiezuinig eindresultaat
5.    Geen (schadelijk) afval na afbraak

Nu zijn schelpen als bouw- en isolatiemateriaal steeds meer in trek: architecten zien het als duurzaam en natuurlijk materiaal, iets waar klanten zelf om vragen. Maar hoe zit het nu precies met schelpen in de bouw?

Lange levensduur:

Dit punt is zeer eenvoudig aan te tonen: kwaliteitsschelpen hebben een eeuwige garantie. De Federale Overheid erkent momenteel de door Ecoschelp geleverde schelpen als enige (EPD data bank).

Geen eindige grondstoffen:

Schelpen liggen in constant aangroeiende, zeer dikke lagen op de zeebodem. De voorraad is oneindig, omdat weekdieren elk jaar volop nieuwe schelpen maken en de winplaatsen en hoeveelheden vooraf in overleg worden bepaald om uitputting van de voorraad te voorkomen.

Milieuvriendelijke productie

Schelpen worden dicht bij België per schip uit zee gewonnen. Bij de winning zorgt men ervoor het ecosysteem in tact te houden en de fauna en flora niet te verstoren.

Energiezuinig eindresultaat

Schelpen werken bijzonder warmte-isolerend (30 cm = R2,8 - TU Delft) in kruipruimtes, bij open en gesloten vloeren of bij aangetaste betonvloeren. Zonder de capillaire werking van een zandlaag, krijgt optrekkend vocht bij kwaliteitsschelpen geen kans. Dat garandeert een ideale luchtvochtigheid, waarin schimmel, stank, ongedierte en betonrot onbestaande zijn. Energiezuinigheid gepaard aan betere levenskwaliteit.

Geen (schadelijk) afval

Duurzaam bouwen betekent verder denken dan vandaag. Bijvoorbeeld over het afval dat ontstaat bij afbraak. Omdat schelpen een volledig natuurlijk materiaal zijn, is dat geen enkel probleem: zij kunnen probleemloos aan de natuur worden teruggegeven of als bodembedekker ingezet worden.

eco schelpen teunBewust kiezen

Nadenken over duurzaamheid in de bouw, begint met nadenken over de eigenschappen van materiaal. Architecten hebben zeker zo hun voorkeuren. De tijd is nu gekomen om deze te toetsen aan de vijf criteria van duurzaamheid. Bewust kiezen voor alternatieve materialen, zoals schelpen, kan immers een hogere standaard voor duurzaam bouwen in de Belgische bouwsector opleveren.

Meer informatie

ecoschelp logo

Tags: Duurzaam bouwen