Maak van een bewuste keuze ook een duurzame keuze

Maak van een bewuste keuze ook een duurzame keuze

Bewust duurzaam kiezen om onze natuurlijke grondstoffen te beschermen is niet enkel weggelegd voor de consument. Ook de producenten hebben hun steentje hierin bij te dragen. Zo zet Derbigum dit jaar volop in op bewuste materiaalkeuzes voor een duurzame waterdichting van het plat dak.

Materiaalbewust produceren en bouwen

De tijd dat een waterdichting enkel en alleen een waterdichting was is lang voorbij. De huidige moderne dakbanen kunnen ook helpen in het recupereren van regenwater, zelfs in het verminderen van het energieverbruik. En, een lange levensduur hoort voor Derbigum ook onder de noemer duurzaam te vallen.

Drinkbaar water wordt een kostbaar goed, daarom is het aangewezen om er spaarzaam en doordacht mee om te springen. Het scheiden van de afvloei van het regenwater en het afvalwater dat in de riolering terecht komt is daar een voorbeeld van. Bovendien helpt men zo wateroverlast te voorkomen.

Het opgevangen regenwater kan voor veel toepassingen aangewend worden, van sanitaire tot hergebruik in de tuin voor besproeiing of fonteinen. Daarvoor moet het echter van goede kwaliteit zijn.

Zuiver regenwater recupereren

Regenwater opvangen via het dak - hellend of plat – is niet nieuw. Echter, bij platte daken kon men, al naargelang de samenstelling en de afwerking van de dakbaan, een lichte verkleuring van het opgevangen regenwater hebben. Bij regenwaterrecuperatie is het evenwel belangrijk dat de eigenschappen van het regenwater behouden blijven en er geen verontreiniging gebeurt via de roofing die op het dak ligt. Daarom hebben de Derbigum Aquatop-dakbanen, ontworpen voor regenwaterrecuperatie, een speciale afwerkingslaag in acryl.

Derbigum Aquatop bezit een unieke coating die “pH-neutraal” is. Beschikbaar in donkergrijs, lichtgrijs en Reflective White, wijzigen deze dakbanen de pH-waarde van het regenwater dat erover vloeit niet. Zo maken zij de recuperatie van zuiver regenwater mogelijk. Een eigenschap die bevestigd werd in een studie uitgevoerd door het Centre d’Expertise en Gestion et Traitement d’Eau CEBEDEAU in Luik.

Lang, langer, langst bewezen op papier

Net zoals vele andere Derbigum®-dakbanen bestaat Derbigum Aquatop uit copolymeerbitumen van de beste kwaliteit, enkel zo kunnen dakbanen met een lange levensduur geproduceerd worden. Maar, zeggen dat een dakbaan een lange levensduur heeft is een ding. Het wetenschappelijk kunnen bewijzen een ander.

Daarom heeft het BBA, British Board of Agrement (tegenhanger van het WTCB en het BCCA in Groot-Brittannië), op vraag van Derbigum® een uitgebreide studie uitgevoerd naar de levensduur van de Derbigum-dakbanen. Verschillende daken in diverse landen werden zorgvuldig onderzocht. De oudsten dateerden uit 1973 en 1974. Uit het onderzoek is gebleken dat de Derbigum-dakbanen een levensduur van minimum 40 jaar halen. Geen praatjes, maar een bewijs zwart op wit. Dit rapport kan trouwens gedownload worden via de pagina “bibliotheek – onze technische fiches” op de website www.derbigum.be.

Duurzaam afbreken = recycleren

Wie duurzaam wil zijn moet natuurlijk verder denken dan enkel de levensduur van een dak en ook met de mogelijke afbraak ervan rekening houden. Wie echter wil recycleren moet natuurlijk over voldoende afbraakmateriaal beschikken.

Om de recyclage van haar dakbanen aan te moedigen, heeft Derbigum een weldoordacht terugnamesysteem ontwikkeld. Dit systeem gold al voor de dakbanen uit het NT-gamma van Derbigum, maar is speciaal voor Batibouw uitgebreid naar het Derbigum Aquatop-gamma. Zo kan de klant bij het plaatsen van zijn dak een overeenkomst met Derbigum aangaan. Deze garandeert dat, op het einde van de levensduur van het dak, de afgebroken dakbanen teruggenomen worden door Derbigum. Dit aanbod geldt niet enkel voor de professionele klanten maar ook voor particulieren die deze verbintenis willen aangaan.

Wist je dat?

  • Duurzaamheid en ecologie al langer dan vandaag deel uitmaken van de bedrijfsvisie van Derbigum?
  • Reeds in 1997 heeft Derbigum, als een van de enige Belgische fabrikanten, de EMAS-certificatie behaald.
  • Derbigum in de praktijk nog daken liggen heeft van zelfs 45 jaar oud?
  • In het Derbigum NT-gamma respectievelijk 25% en 30% gerecycleerd materiaal in de onderlaag en de bovenlaag gebruikt worden. Deze waarden worden trouwens door PriceWaterhouseCoopers gecertificeerd.
  • Enkel en alleen door de overschakeling op groene energiebronnen, Derbigum sinds 2000 zijn eigen CO2-uitstoot per m² in productie reeds met 42% heeft kunnen terugdringen?
  • Voor 1 m² Derbigum, 80% van de CO2-uitstoot van de productie van de grondstoffen komt? Elk extra percentje gerecycleerd materiaal is dus een grote stap vooruit.
  • Vandaag meer dan een kwart van de grondstoffen gerecycleerd bitumen is?
  • Goed voor bijna 4.000 ton per jaar
  • Derbigum partner is in verschillende Europese projecten voor het vervangen van fossiele grondstoffen in productieprocessen of de verwerking van plastic afval in nieuwe grondstoffen voor bouwproducten?
  • Je Derbigum ook dit jaar terugvindt op Batibouw in Paleis 5 – stand 504

 

www.derbigum.com

 

Tags: Daken