Het leven “binnenshuis” maakt brandveiligheid noodzakelijk

 • architecture-01-f
 • architecture-02-f
 • architecture-03-f
 • architecture-04-f

  In gebouwen leven en werken veel mensen. In industriële panden staan voor grote bedragen voorraad en materieel. Ons functioneren binnenshuis maakt de brandveiligheid van een gebouw steeds belangrijker. Kingspan draagt bij aan de brandveiligheid van een gebouw door in te zetten op nieuwe materialen en installaties.

  Brandveiligheid

  Het bepalen van de brandveiligheid van een gebouw zit vervat in de bouw-, installatie- en organisatorische vereisten. Denk aan preventieve brandwerende maatregelen van gevelopbouw tot vluchtroutes, verplichte branddetectie gecombineerd met rook- en warmteafvoersystemen en de brandbestrijding door installaties én mensen.

  vanuit brandreactie

  Europa hanteert de eurobrandklasses van een materiaal, op basis van de brandreactie. Dit zijn de materiaaleigenschappen om brand te weerstaan, zijn functie te blijven vervullen en/of een brand voor een bepaalde periode in te dammen. Maar enkel bij een beginnende brand en dus, niet naar systeemeigenschappen van het gevelsysteem bij uitslaande vlammen. Daarom zijn verschillende brandtesten van gevelsystemen op punt gezet om de brandveiligheid verder te classificeren. Maar tot op vandaag is er geen eenduidige manier om een volledig gevelsysteem te beoordelen.

  vanuit brandwerendheid

  Brandwerendheid is de materiaaleigenschap om brand te weerstaan en zijn functie te blijven vervullen en/of een brand voor een bepaalde periode in te dammen. De brandwerendheid van een product wordt aangeduid met de letters ‘E’ en ‘I’, aangevuld met een tijdsduur. E duidt op het vermogen om de blootstelling aan brand aan één zijde te weerstaan en tegelijkertijd de doorgang van vlammen en hete gassen naar de niet-blootgestelde zijde gedurende een bepaalde tijd te stoppen. I heeft te maken met het afblokken van de doorgang van warmte naar de niet-blootgestelde zijde.

  vanuit ontroking

  Bij rookontwikkeling tijdens een binnenbrand creëert de ontrokingsinstallatie een veilige evacuatieroute. Een rookvrije zone voor evacuatie ontstaat door het gecontroleerd laten ontsnappen van rook en warmte uit het gebouw.

  Gebouwelementen

  Alle gebouwelementen spelen een rol in de brandveiligheid, waaronder:

  Multifunctionele rookluiken

  De Light+Air rookluiken voeren tijdens een binnenbrand rook en warmte efficiënt af. Bovendien zijn ze inzetbaar voor de dagelijkse ventilatie van het gebouw. Dit zorgt voor een aangename binnentemperatuur en beperkt de noodzaak voor mechanische luchtkoelingssystemen. Lichtstraten met geïntegreerde rook- en warmteafvoersystemen kunnen de behoefte aan daglicht en brandveiligheid tegelijk invullen.

  QuadCore® sandwichpanelen

  Door de gesloten cellenstructuur zijn QuadCore® sandwichpanelen heel weinig doorlatend wat zich vertaalt in een voordelige brandwerendheid en brandreactie. Deze sandwichpanelen behaalden een FM Approval 4882 voor rookgevoelige omgevingen. De laatste innovatie is het AWP Supreme QuadCore® sandwichpaneel dat een EI60 kan voorleggen. 

  Kooltherm® isolatie

  Kooltherm® heeft uitstekende brandeigenschappen. De toplaag verkoolt bijvoorbeeld bij blootstelling aan hitte. De verkoling vertraagt tijdelijk de verdere doorbranding. Volgens de euroklasse scoort Kooltherm® als naakt product hoog. Bovendien bewijzen grootschalige brandtesten dat de energie-efficiënte Kooltherm® isolatie inzetbaar is in laag-, midden- en hoogbouw conform de brandregelgeving.

  Grootschalige testen

  De brandprestaties van een gevelsysteem zijn afhankelijk van het samenspel tussen de gebouwelementen. Daarom zijn brandsysteemtesten nodig om de impact van deze interactie op de brandveiligheid van een gebouw te ontdekken. We zijn overtuigd dat systeemtesten die een realistische gevelopbouw nabootsen, het antwoord zijn op de vraag naar betrouwbare inschattingen van de brandprestaties van een totaal gevelsysteem.

  Naast verschillende SBI attesten, beschikt Kingspan ook over meerdere grootschalige brandtesten die het volledige gevelsysteem testen bij realistische brandscenario’s. Deze testresultaten tonen de betrouwbaarheid van Kooltherm® isolatie aan in verschillende gevelsystemen. Bovendien voldoen we met deze certificaten aan de brandregelgeving van de gevels. Verschillende QuadCore® sandwichpanelen voldoen aan FM 4882 Approval, een resultaat van grootschalige testen.

  architecture 04 fFire Webinars

  Kennis hebben over brandveiligheid en brandveilige gebouwelementen is de basis voor brandveilige gebouwen. Kingspan organiseert in november een reeks Fire Webinars. Prominente sprekers diepen een concreet “brandveilig” thema uit. Hou kingspan.be in de gaten voor meer informatie.

  Kingspan Geïsoleerde Panelen - Grobbendonk -
  kingspanpanels.be - +32 14 23 25 35 

  Kingspan Insulation - Turnhout -
  kingspaninsulation.be - +32 14 23 60 93

  Kingspan Light+Air - Melle -
  kingspanlightandair.be - +32 9 210 06 00

  kingspan

   

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel