EQUITONE: een brandveilige keuze voor je gevel

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  Een esthetisch mooie gevel, die toch volledig voldoet aan de strengste brandnormen? De strengere regels en normen inzake brandveiligheid voor gevels hebben uiteraard invloed op de materiaalkeuzes van architecten. Wij hebben alvast goed nieuws voor jou: alle EQUITONE materialen hebben een brandreactieklasse A2-s1,d0 volgens de Europese norm EN 13501-1. 

  Brandveiligheid van gevels

  “De nieuwe Brandwet bevat drie belangrijke criteria inzake de brandveiligheid van gevels”, zegt Bart Goossens, technisch manager modulaire constructies bij Etex Building Performance:

  • De brandreactie van zowel de samenstellende materialen zelf als het materiaal in zijn geheel toegepast (in ‘end-use conditions’).
  • De brandweerstand en brandoverslagvan de gevels of de geveldelen. Ingeval van vliesgevels komt er ook nog branddoorslag bij vlamvoortplanting langs de (spouw van de) gevel naar boven toe. 

  We spreken dus van een brandveilige gevel als aan elk van de drie vereisten is voldaan. “Afhankelijk van de gebouwhoogte (lage gebouwen LG, middelhoge gebouwen MG en hoge gebouwen HG) zijn de gevraagde prestaties verschillend. In de huidige wetgeving zijn al eisen opgenomen over brandreactie en brandweerstand. De regels inzake vlamvoortplanting zijn nieuw.”

  Brandreactie

  De normen inzake brandreactie zullen door de aanpassing in de regelgeving danig verstrengd worden. Uiteraard zal dit gevolgen hebben op de materiaalkeuzes. Vandaag mogen voor hoge gebouwen bijvoorbeeld nog materialen met brandreactie B gebruikt worden, maar in de toekomst zal de norm verstrengen naar materialen met brandreactieklasse A2. Als men in de toekomst nog materialen met brandreactie B wil gebruiken, zal de brandveiligheid aangetoond moeten worden met een zogenaamde ‘full scale fire test’. Dat is een brandsimulatie op een grote constructie, die vandaag nog op een kleinschalig niveau wordt uitgevoerd. 

  Mark Huys, toepassingsingenieur voor gevels bij Etex Exteriors: 

  "We stellen vast dat de verkeerde vragen gesteld worden. Zo krijgen we regelmatig de vraag ‘Hebben jullie gevelpanelen een brandweerstand van 60 minuten?’ Dit is niet aan de orde, want een gevelplaat op zich biedt nooit voldoende brandweerstand. De brandweerstand heeft betrekking op het volledige constructiedeel: de gevel, vloer, een scheidingsdeel waarvan het materiaal deel uitmaakt ... Alle materialen van Etex hebben een brandreactie A2 of zelfs A1. Voor de vezelcement gevelmaterialen is dat specifiek A2-s1,d0.” 

  Brandweerstand en vlamoverslag

  Etex Building Performance, een bedrijf binnen de Etex-familie, biedt oplossingen via een mix van gipsplaten, cementgebonden spaanplaten, vezelcement- en calciumsilicaatplaten. Etex Building Performance heeft in dit verband heel wat geteste oplossingen op het vlak van brandweerstand, brandoverslag en branddoorslag voor structuren …

  “De verwachte nieuwe normen hebben ook tot innovatie geleid”, aldus Bart Goossens. “Om een voldoende hoge brandweerstand en weerstand tegen brandoverslag te bekomen bij staalframe, heb je veel koelend vermogen nodig in de beplating. Aldus werd een gipsplaat ontwikkeld die in de spouw kan toegepast worden. De bijzondere karakteristieken van de plaat, alsook de gecertificeerde brandbeschermingsvermogens K2-10 en K2-30, brengen ons ertoe dat we deze plaat conform de nieuwe wetgeving kunnen gebruiken om brandbare isolatie (bv. PUR/PIR) te beschermen of als brandscherm achter (open) houten gevelbekleding.”

  Vlamvoortplanting

  Nieuw is dat er bij niet-onbrandbare isolatie om de twee bouwlagen een brandscherm voorzien moet zijn. Bij ETICS zal dit inhouden dat er een strook onbrandbare isolatie geplaatst moet worden. Bij geventileerde gevels betekent dit de plaatsing van een spouwbarrière.

  Hoe kan het EQUITONE team u helpen bij uw project? 

  De Etex-producten hebben sowieso een brandreactie A2-s1,d0, maar in end-use (bij niet-minerale isolatie) wordt dit enigszins verlaagd door de minder gunstige brandreactie van isolatie. Bart Goossens: “We denken volop na over oplossingen en systemen die voldoen aan de nieuwe reglementering. De brandweerstand van de lichte draagsystemen vanuit de Etex-groep zijn getest en beschikbaar. Platen met het nodige brandbeschermingsvermogen voor andere gevelbekledingen (zoals hout) zijn eveneens voorhanden. Voorts worden samen met isolatiefabrikanten brandtesten uitgevoerd met het oog op het declareren van brandveilige gevels.

  Concreet kunnen we architecten ontzorgen en de ontwerpdetails nakijken. Door de expertises en jarenlange ervaring op het vlak van gevels binnen Etex Exteriors en Etex Building Performance te bundelen, stoomt ETEX zich klaar voor de brandveilige gevel van de toekomst. Hierbij rijkt ETEX Exteriors oplossingen aan met geïsoleerde en geventileerde gevels, afgewerkt met Cedral-stroken, EQUITONE panelen en leien.” 

  Heb je nog vragen in verband met de brandveiligheid van je gevel? Aarzel dan niet om onze experten te contacteren. Samen vinden we de beste en meest brandveilige oplossing voor je project.

  eternit equitone

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel