Brandveilige vezelcement bouwmaterialen van SVK voor dak en gevel

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  14 juni 2017 staat voor Londenaars in het geheugen gegrift als de dag waarop Grenfell Tower afbrandde. De impact van die brand leert ons dat het belangrijk is om in te zetten op een brandveilige dak- of gevelbekleding. Dankzij de brandveilige vezelcement producten van SVK beperk je de risico’s en zorg je voor een veilige omgeving voor bewoners.

  De bouwmaterialen van SVK worden uitvoerig getest op hun brandreactieklasse. Na de testen krijgen zij een cijfer van A tot F. Algemeen wordt beschouwd dat klassen F tot en met B brandbaar zijn en klasse A1 en A2 niet brandbaar. Tevens wordt de niet brandbaarheid gegarandeerd door grenswaarden vast te leggen voor de calorische inhoud (hoeveelheid warmte die ontwikkeld wordt bij verbranding). Al de producten van SVK behalen een erg goede calorische waarde van maximaal 1,5 MJ/kg.

  De bouwmaterialen worden daarnaast ook ingedeeld in klassen voor rookontwikkeling (s0 t.e.m. s3)  waarbij klasse s0 geen rookvorming produceert en waar s3 een grote rookproductie ontwikkelt. Als laatste wordt er ook nog een klasse voor de productie van brandende druppels (d0 t.e.m. d2) onderzocht. De klasse d0 produceert geen brandende druppels tijdens de brand terwijl de klasse d2 druppels produceert die langer blijven branden dan 10 seconden.

  Binnen het productgamma van SVK behoren alle vezelcement producten tot de brandreactieklasse A2-s1, d0 volgens de Europese norm EN 13501-1. Dat is een zeer gunstig gegeven bij de beoordeling van de brandveiligheid van een gebouw. In het geval van brand produceren onze producten slechts een beperkte rookontwikkeling en vallen er geen brandende deeltjes van de platen naar beneden. Algemeen kan men dus stellen dat onze SVK gevelproducten een brand niet extra aanwakkeren of verspreiden.

  Een brandveilig gebouw garanderen doe je o.a. door het gebruiken van uitsluitend niet-brandbare bouwmaterialen (brandreactieklasse A1 en A2). Daarnaast kan je ook rekening houden met de achterconstructie en het soort isolatie. Niet-brandbare materialen voorkomen de vorming of de verspreiding van een brand en zorgen ervoor dat de gevel en het dak aan de strenge brandveiligheidsnormen voldoen.

  Brandveiligheid van gebouwen is een onderwerp waarover veel misverstanden bestaan. SVK adviseert ontwerpers en bouwers graag over de brandveiligheid van zijn producten. We merken echter op dat het aangeraden is om een brandexpert (adviesbureau, studiebureau, brandweercommandant, …) te raadplegen voor het ontwerp van een gebouw en de brandveiligheid ervan.

  www.svk.be

  svk

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel