Brandveiligheid als sluitstuk van een holistische aanpak

 • architecture-
 • architecture-
 • architecture-

  Voor de fire safety engineers van VK Architects & Engineers, draait brandveiligheid om de bescherming van mensen, constructies en goederen tegen de destructieve gevolgen van rook en brand. Daarbij gaat het niet alleen over het leveren van de wettelijk verplichte en gewenste veiligheid, maar ook om de investering en de doelstellingen van de klant te optimaliseren binnen een holistische ontwerpaanpak.

  Brandveiligheid is een wettelijke vereiste in alle mogelijke projecten van nieuwbouw, renovatie of uitbreiding, van woon- en kantoortorens, over winkelcentra, grote podia en scholen tot ziekenhuizen, logistieke centra en industriële complexen met gevaarlijke stoffen.

  In dit brede scala ontwikkelen de fire safety engineers van VK brandveiligheidsstrategieën, brandveiligheidsontwerpen, audits, risicoanalyses en simulaties van de branddynamiek en het menselijk gedrag. Vanuit jarenlange ervaring en een brede academische vakkennis worden risico’s geïnventariseerd, evacuatiescenario’s geëvalueerd, en wordt de impact onderzocht van brand, rook en warmte op ruimtes en structuren. 

  Wettelijke voorschriften als basis

  De wettelijke voorschriften vormen het uitgangspunt voor het gewenste niveau van brandveiligheid, dat wordt afgestemd met de projecteigenaar en de brandweer. Een streefdoel daarbij is om het architectonische ontwerp zo goed mogelijk te behouden, terwijl voldaan wordt aan de vereiste veiligheidscodes en -normen. Performance-based oplossingen waarborgen de veiligheid van mensen, structuur en goederen, met respect voor de visie, ambitie, budget en functie van het project. Bij het voorstellen van oplossingen die afwijken van de voorschriften, helpen de fire safety engineers van VK de goedkeuringsprocedure te bevorderen.

  Rekening houdend met de impact van brandveiligheidsinterventies, wordt de fire safety engineer het best bij het project betrokken vanaf de vroegste ontwerpfase. De fire safety engineer kan het ontwerpteam waardevolle input verschaffen, van bijvoorbeeld de vorm van het atrium en de plaats van de verticale kernen tot de vereiste technische installaties. Vroegtijdig fire safety advies zorgt voor geïntegreerde oplossingen en voorkomt kostbaar en tijdrovend herontwerpen of re-engineering.

  www.vkgroup.be

  Volg VK op Linkedin: /company/vk-architects-engineers

  vk group

  • Aangemaakt op .

  Adressen

  België
  MediaXel
  Maria van Hongarijelaan 64
  BE - 1083 Brussel
  +32 (0)2 772 40 47
  +32 (0)2 771 98 01 (fax)

  Vertegenwoordiging Italië
  Casiraghi Global Media srl
  Via Cardano 81
  IT - 22100 Como - Italia
  +39 031261407

  Contact

  Secretariaat : Pascale Cloots

  Advertenties :

  Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

  Podcast en webinars : Lylian Kubiak

  Social Media : Vincent de Puydt

  Verantwoordelijke uitgever :
  Philippe Maters

  Social

  MediaXel bvba - © 2022 - 
  Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel