Skip to main content

Ideeënwedstrijd gelanceerd voor bedreigd station van Kortrijk

Het wederopbouwstation van Kortrijk werd in april 2023 erkend als één van de zeven belangrijkste bedreigde erfgoedsites in Europa, The 7 Most Endangered. Er werd toen gehoopt dat minstens onderzoek zou gebeuren naar de mogelijkheden van behoud en herbestemming - opties die tijdens het voorgaande decennium niet aangesneden werden.

Vanaf de eerste (inmiddels voorbijgestreefde en afgevoerde) voorstellen uit 2013-2014 werd uitgegaan van sloop en de bouw van een indrukwekkend nieuw station. Daarmee wilden stad Kortrijk en de NMBS zich duidelijk profileren in het rijtje naast onder meer Bergen en Luik.

Even na de Europese erkenning verklaarde minister Diependaele (bevoegd voor onroerend erfgoed) dat hij, ondanks het uitdrukkelijk advies van zijn administratie, het Agentschap Onroerend Erfgoed, het station niet zou beschermen als monument. Een dag later (op 25 april) pakten NMBS en de stad Kortrijk uit met een megalomaan en duur nieuw project.

Opvallend is dat over dat project voordien niet gecommuniceerd werd, dat er geen ‘open oproep’ gebeurde, dat de Vlaamse Bouwmeester er niet bij betrokken werd,... Er werd doelbewust (?) nooit naar betere - en goedkopere - alternatieven gezocht.

Het dossier van de omgevingsvergunning berust thans bij de Vlaamse Overheid, in casu minister Demir (bevoegd voor omgeving), die een beslissing moet nemen. Alles is dus nog niet verloren. 

Het kon en kan anders.

In het verleden werd nooit het belang en de mogelijkheden van het bestaande station onderzocht, in tegendeel zelfs. Gemiste kans !

Om aan te tonen wat kon en kan organiseert de Kortrijkse werkgroep ‘Red ons Station’, in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, Europa Nostra Belgium en Docomomo Belgium thans een ideeënwedstrijd voor studenten architectuur en jonge architecten.

Er zijn drie prijzen aan verbonden: een hoofdprijs van 2500 euro en twee andere van elk 1000 euro.

Inzenden kan tot 8 maart

Inzenden kan tot 8 maart. Nadien zullen de geselecteerde projecten in een tentoonstelling opgenomen worden, die niet alleen in Kortrijk opgesteld wordt maar ook door Vlaanderen zal reizen.

De informatie, het wedstrijdreglement, de samenstelling van de jury en aanvullende informatie is te vinden op de website:

— 12 december 2023 —