circularbuild.archi

De circulaire economie en het circulair bouwen worden een prioriteit.

Maar u heeft weinig tijd om uzelf te informeren. Twee keer per maand brengt 'circularbuild.archi' u het essentiële nieuws over circulair bouwen, de belangrijkste uitdagingen ervan en de technieken, processen of producten die eraan voldoen.

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2023 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel