Skip to main content

Tussen stad en groen

  KCAP gaat iets meer dan driehonderd nieuwe woningen bouwen verdeeld over zes nieuwe gebouwen in Rinkkaai, een nieuw stedelijk woongebied in Gent. De ontwikkeling is een samenwerking tussen KCAP, evr-architects, OM/AR en landschapsarchitecten Omgeving en Fris in het Landschap.

  Aan de Fabiolalaan, in de buurt van station Gent-Sint-Pieters, ontwikkelt Rinkkaai nv in samenwerking met het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf Sogent een nieuw stadsdeel. Het stadsontwerp bestaat uit een 300-tal wooneenheden, publieke-en buurtgebonden commerciële functies en de aanleg van publiek domein met o.a. een nieuw buurtpark.

  Rinkkaai wordt een nieuw stadsdeel voor een grote diversiteit aan doelgroepen met een ruime variatie aan woontypologieën voor zowel jonge gezinnen met kinderen, koppels, cohousing groepen en minder en meer zorgbehoevende senioren. Het ontwerp (met o.a. een nieuw buurthuis, een gezondheidshuis, kinderopvang, …) zet maximaal in op het laten ontstaan van een nieuwe gemeenschap, die verbonden is met zijn omgeving.

  Door de locatie langs de Fabiolalaan en vlakbij het recreatiepark Blaarmeersen biedt het gebied een rustgevende groene context en legt het project verbindingen tussen stad en groen, wonen en ontspannen en de bestaande en de nieuwe buurt. Het architectonisch concept voorziet in een ensemble van twee woontorens en vier compacte volumes, met elk hun eigenheid maar toch met een duidelijk gemeenschappelijk DNA.

  Vorm, positie, hoogte en materiaalgebruik van de gebouwen worden afgestemd op de directe relatie met de omgeving. Door de stedenbouwkundige positionering ontstaan groene tussengebieden en gevarieerde zichten vanuit elke wooneenheid. Het project wordt volledig passief en Bijna Energie Neutraal, door middel van een innovatief energieconcept waarbij o.a. warmte aan het water van de Leie, maar ook aan afvalwater wordt onttrokken. Ook sociale duurzaamheid, duurzame projectfinanciering en participatie en samenwerking met de buurt spelen in het duurzaamheidsconcept een belangrijke rol.

  — 29 februari 2024 —