Skip to main content

Westwing Tower Roeselare gerealiseerd

  Met de realisatie van Westwing Tower kent het bedrijvencomplex Westwing Park langs de E403 in Roeselare haar symbolisch sluitstuk: een van de hoogste kantoortorens van West-Vlaanderen. Het monumentaal poortgebouw, gebouwd door Alheembouw in opdracht van Steenoven en Cennini Holding vormt het gezicht van het park, maar maakt ook een groter gebaar naar de omgeving. Aansluitend op de toren verschijnt een centraal gelegen, groen plein dat uitnodigt tot ontmoeting.

  Tegelijk is het de katalysator van een compleet vernieuwd mobiliteitsplan op en rond de site, dat het project verder verankert in de stad. Toren en park belichamen de geïntegreerde visie van B2Ai, waarbij masterplanning, architectuur, engineering en interieur minutieus verknoopt zijn met elkaar.

  Sluitstuk van het masterplan B2Ai startte reeds in 1998 met het masterplan voor de ontwikkeling van Westwing Park, toen nog onder de noemer Accent Business Park. Het kantorencomplex moest een kloppend economisch hart worden, centraal op de as Kortrijk-Brugge. Een kwarteeuw later, na de laatste ontwikkelingen in opdracht van Steenoven en Cennini Holding, lijkt die ambitie verwezenlijkt en is de bedrijfslocatie uitgegroeid tot een van de grootste van de regio, met ook ruimte voor het Mercure Hotel en een administratief gebouw voor politiezone RIHO. Op de kruising van de E403 en de ring rond Roeselare vormt Westwing Tower de entree tot de site: een monumentaal poortgebouw, gekarakteriseerd door een stapeling van steeds groter wordende volumes en gearticuleerd met afwisselende kruismotieven. Een landmark dat 57 meter uitstijgt boven het maaiveld en zo een gezicht geeft aan het park, maar dat ook een duidelijk antwoord formuleert op hedendaagse vraagstukken rond mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid in werkomgevingen.

  Groene spil De keuze voor een beperkte footprint en verticale stapeling maakt ruimte vrij voor een inwendig publiek plein, dat alle gebouwen verbindt en bedient, en zo een kwaliteitsinjectie geeft aan de hele site. De groene plek vormt het hart van de site met een sterke nadruk op ecologie en sociale interactie. Waterpartijen, biodiverse beplanting en uiteenlopende boomsoorten vormen een klimaatrobuuste omgeving die de verbinding en ontmoeting tussen medewerkers en bezoekers bevordert. 2/4 In de gelijkvloerse plint van de toren vind je bovendien publieke functies. Weldra opent foodbar Cotton Kitchen de deuren. Tegelijk gaat de integratie van het binnengebied hand in hand met de optimalisatie van het bestaande circulatieplan. Achteraan de site komt een nieuw parkeergebouw, dat het autoverkeer logischer organiseert, bestaande fietsroutes worden geoptimaliseerd en een bushalte brengt openbaar vervoer tot op de site.

  Groeiend grafisch gebouw Westwing Tower nestelt zich op de kop van de site, als een gewricht tussen ringweg en park. Het gebouw bestaat uit dertien verdiepingen: een gelijkvloerse plint met daarop twaalf niveaus, verdeeld over drie gestapelde volumes die variëren qua hoogte, breedte en diepte. Hoe hoger de toren klimt, hoe meer elk volume aanzwelt. Die groeiende beweging wordt geaccentueerd door de insnijding van tussenniveaus met dieperliggende terrassen die de dialoog aangaan met het park. Voorts zijn alle gevels met glas afgewerkt, ook de ondoorzichtige delen. Om eenheid en rust te brengen in het ontwerp, zijn de kleuren van beide beglazingen perfect afgestemd op elkaar.

  Technieken op de bovenste verdieping worden weggewerkt achter de gevel. Over de glasgevels is vervolgens een tweede huid getrokken van diagonale lamellen in brons geanodiseerd aluminium. Enerzijds versterken ze de synergie tussen alle geveldelen, anderzijds voegen ze extra gelaagdheid toe door lichte nuances aan te brengen in het rasterpatroon. Samen met de uitgesproken volumewerking geven ze het gebouw een sculpturale kwaliteit die balanceert tussen statigheid en dynamiek. De expressieve grafische vorm daagt het perspectief uit en stelt zich steeds weer veranderlijk op, afhankelijk van hoe je het gebouw benadert. Van ver oogt het eerder robuust en abstract, maar hoe dichter je komt, hoe meer subtiliteit, verfijning en detaillering je ervaart.

  Integrale duurzaamheid Welzijn en gezondheid voor de mensen die werken staan voorop in Westwing Tower. Hoge plafonds, overvloedig daglicht en vooruitstrevende technieken dragen bij aan een aangename werkomgeving. Westwing Tower mag zich een van de duurzaamste kantoorprojecten van West-Vlaanderen noemen. De toren behaalde de BREEAM score ‘Outstanding in Design Phase’, de hoogste beoordeling mogelijk. Zo maakt het integraal gebruik van hernieuwbare energie, worden werkings- en onderhoudskosten geminimaliseerd en deelverbruiken zoals verlichting, koeling en verwarming nauwgezet gemeten. Minimaal 70% van de buitenwandoppervlakte bestaat bovendien uit glas, terwijl klimaatplafonds in combinatie met vooruitstrevende technieken als warmtepompen en CO2-sensoren een uitstekend thermisch comfort en een gezonde binnenluchtkwaliteit garanderen.

  Tegelijk benadert Westwing Tower duurzaamheid in een breder socio-economisch kader. Hedendaags bouwen betekent nadenken over flexibele indelingen die kunnen mee-evolueren met de tijd, veranderende noden en maatschappelijke uitdagingen. De kantoortoren is opgevat als intelligent casco dat huidige en toekomstige gebruikers 3/4 optimale bewegingsvrijheid biedt, zodat er op termijn ook alternatieve indelingen en functies mogelijk zijn.

  Dragende kolommen bepalen de primaire organisatie van het gebouw: in de parking passen er twee auto’s tussen twee kolommen, op kantoorniveau passen er perfect enkele bureaus tussen. De kantoorruimtes zijn, op de kolommen na, volledig vrij van structurele elementen. Het gebouw kan opgedeeld worden in 39 commerciële ruimtes van 200 tot 550 m² groot, goed voor 14.500 m² aan kantoorruimte. Al die kantoren zijn verweven rond een centrale kern met liften, trappen en technische kokers. Elk niveau is daarbij maximaal opdeelbaar in verschillende entiteiten, die in de toekomst samengevoegd en weer opgesplitst kunnen worden, naargelang de vraag en benodigde kantooroppervlakte. B2Ai engineering stond in voor zowel stabiliteit als technieken.

  Geïntegreerde aanpak De uitgekiende toren, geruggesteund door het groene plein en bijbehorende circulatieplan maken van Westwing Park een volwaardige werk- en leefomgeving, maximaal verbonden met de stad Roeselare. B2Ai formuleert met dit project een antwoord op hedendaagse vraagstukken rond mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid in werkomgevingen op niveau van masterplan, architectuur, engineering en interieur.

   

  — 13 mei 2024 —