Skip to main content

Het Bosbad

‘Het Bosbad’ is gelegen in park Bosrijk (NL), een woonlocatie waarbij het wonen wordt vormgegeven als ‘beelden in een beeldentuin’. Het gebouw staat geheel vrij op een open plek tussen de bomen en vormt de laatste in een reeks van bijzondere woonensembles.

Het gebouw van GAAGA Architects heeft een eenvoudige, rationele opzet bestaande uit 2 rechthoekige volumes met daartussen een openbare, groen ingerichte passage met bruggen en galerijen voor ontsluiting van de woningen. De passage sluit aan op paden in het park en is door de inrichting met planten en waterelementen een voortzetting van het park. Het is de centrale entree- en ontmoetingsplek in het gebouw. Alle woningen zijn zowel gericht op deze passage als op het omringende park. Vrijwel alle woningen hebben een overhoekse oriëntatie op het park en de mogelijkheid om via het uitgestrekte balkon het landschap te betreden. De balkons zijn aaneengesloten en worden gedragen door een colonnade van echte boomstammen. Het geheel vormt een soort kraag die zorgt voor een comfortabele afstand tussen bewoner en parkbezoeker. Het gebouw is qua materiaalgebruik “aus einem Guss” met hout als hoofdmateriaal. Het hergebruikte hout in de gevel en de grillige boomstamkolommen verzachten de rationele opzet van het gebouw en zorgen voor een natuurlijke uitstraling en verweving met het bomenrijke landschap.

De openbare groene passage door het gebouw zorgt niet alleen voor een visuele en fysieke aansluiting op het park, het heeft tevens een belangrijke functie in de waterhuishouding. Regenwater, afkomstig van de galerijen en het deels groene dak, loopt via de waterkettingen naar beneden de passage in en wordt opgevangen in kleine vijvers die onderling verbonden zijn. Het overtollige water loopt aan de noordzijde van het gebouw de passage uit en wordt opgevangen in een wadi achter het gebouw. De aanwezigheid van water in combinatie met groenvoorzieningen zorgt bovendien voor verkoeling in de zomer.

Met het oog op circulair bouwen heeft het gebouw een remontabele betonnen draagconstructie van ‘groene’ kanaalplaatvloeren. Ook de gevel is zodanig ontworpen dat het in de toekomst relatief eenvoudig gedemonteerd kan worden. Meer dan 85% van de gebruikte materialen kan zo in de toekomst worden hergebruikt of gerecycled. Naast toekomstige herbruikbaarheid zijn ook reeds gebruikte en hernieuwbare materialen toegepast. De hardhouten gevelplanken zijn eerder gebruikt als oeverbeschoeiing en de dragende kolommen zijn Eucalyptus boomstammen. Het gebouw is zodanig ontworpen dat het gedurende zijn levensduur kan meebewegen met veranderingen. Omdat installaties niet zijn ingestort en er grote kolomvrije ruimten zijn gerealiseerd, zijn plattegronden flexibel indeelbaar en is het gebouw, zonder ingrijpende structurele veranderingen, aanpasbaar naar de toekomst toe. Daarnaast is sterk ingezet op het meer efficiënt omgaan met materialen, onder andere door toepassing van holle, lichte kanaalplaatvloeren, iets wat in huidige woningbouw niet gangbaar is. Zo kon tot 40-45% aan materiaal en gewicht worden bespaard ten opzichte van gangbare constructies. Verder is het gebouw energie neutraal.

— 30 november 2023 —