Skip to main content

OESO noemt Vlaanderen 'pionier in circulaire economie’

OESO noemt Vlaanderen 'pionier in circulaire economie’

Volgens een rapport van de OESO, de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling, is Vlaanderen een voorloper in circulaire economie door zijn efficiënte mix aan beleidsinstrumenten voor het afval-, materialen- en bodembeheer.

Maar België krijgt volgens hetzelfde onderzoek ook een slecht rapport wat betreft haar milieu en klimaatbeleid. Er is geen lange termijnvisie en we dreigen de doelstellingen die we tegen 2030 moeten halen niet te te bereiken.

Het volledige rapport kan je lezen bij de OESO.

www.oecd.org

  • Aangemaakt op .