OESO noemt Vlaanderen 'pionier in circulaire economie’

OESO noemt Vlaanderen 'pionier in circulaire economie’

Volgens een rapport van de OESO, de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling, is Vlaanderen een voorloper in circulaire economie door zijn efficiënte mix aan beleidsinstrumenten voor het afval-, materialen- en bodembeheer.

Maar België krijgt volgens hetzelfde onderzoek ook een slecht rapport wat betreft haar milieu en klimaatbeleid. Er is geen lange termijnvisie en we dreigen de doelstellingen die we tegen 2030 moeten halen niet te te bereiken.

Het volledige rapport kan je lezen bij de OESO.

www.oecd.org

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2023 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel