Wereldwijde uitdagingen lokaal aanpakken

Wereldwijde uitdagingen lokaal aanpakken

Vorige maand kregen 123 Belgische bedrijven erkenning voor hun werk rond duurzaamheid. Ze ontvingen het “SDG-Pioneer”-certificaat uit handen van Alex Mejía, Directeur bij UNITAR, het VN-Instituut voor opleiding en onderzoek.

Intussen zijn er in het wereldwijde CIFAL-netwerk 22 centra actief. CIFAL Flanders is er één van en heeft zich gespecialiseerd in opleidingen en initiatieven ter versterking van de SDG’s.

Van de 340.000 mensen die UNITAR vorig jaar wereldwijd heeft opgeleid, hebben de CIFAL-hubs meer dan 82.000 mensen opgeleid.

CIFAL Flanders is een paar jaar geleden met een pilootproject gestart. Het heeft een certificeringstraject gecreëerd voor organisaties uit de openbare en privésector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld, enz. om hen in drie fases SDG-Proof te maken. Van SDG-pionier, naar SDG-champion en als laatste SDG-ambassadeur. Het hele proces duurt zeven jaar. Het gaat om een zeer impactvolle cultuur- en strategische omslag van een organisatie.

https://cifal-flanders.org

 

  • Aangemaakt op .

Adressen

België
MediaXel
Maria van Hongarijelaan 64
BE - 1083 Brussel
+32 (0)2 772 40 47
+32 (0)2 771 98 01 (fax)

Vertegenwoordiging Italië
Casiraghi Global Media srl
Via Cardano 81
IT - 22100 Como - Italia
+39 031261407

Contact

Secretariaat : Pascale Cloots

Advertenties :

Hoofdredacteur : Nicolas Houyoux

Verantwoordelijke uitgever :
Philippe Maters

Social

MediaXel bvba - © 2023 - 
Verantwoordelijke uitgever : Philippe Maters, Maria van Hongarijelaan 64, BE - 1083 Brussel